Нашите обучения са ПУБЛИЧНИ и ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ.

  • Публичните обучения могат да бъдат присъствени или онлайн –  КАЛЕНДАР ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ.
  • Вътрешно фирмените обучения се адаптират спред нуждите на  клиента.
Кан-бан в действие
Внедряване на TPM в пилотна линия
5S в производството на пластмасови изделия
Кан Бан в текстилната индустрия
Кан-бан
Lean създава поток...
Тотална продуктивна поддържка
Подреденост и чистота в производството?