Lean създава поток…

Lean създава поток…

Lean създава поток…

В много фирми производственият поток е ограничен и запречен. Често производствената структура (layout) не e добре обмислена и създава проблеми с придвижването на сериите. Операциите не са балансирани и се получават натрупвания преди тесните места.  Липсата на добри практики в планирането, налага чести промени, които много трудно се координират с всички звена и нарушават ритмичната работа.

Lean отговорът на тези проблеми се нарича „Just in time“ или производство „точно навреме“.

Повече за този модул вижте тук.