Lean Six Sigma - Зелен колан

Обучение и сертифициране по Lean Six Sigma – Зелен колан

Петдневен курс на български език с онлайн изпит и сертификат от ILSSI.  Международно сертифицираният и акредитиран курс за „Зелен колан“ по Lean Six Sigma обучава мениджъри и работници как да използват методи, инструменти и техники на Lean Six Sigma за подобряване на бизнес процесите им.  Участниците ще разберат как да водят малки до средни проекти за подобрение на процесите, използвайки методологията DMAIC. Изпитът за сертификация на ILSSI е двучасов, 100 затворени въпроса с четири възможни отговора, от които само един е верен. Изпитът се провежда онлайн и също е преведен на български език.

Цел на обучението:

Обучението и сертифицирането за Зелен колан по Lean Six Sigma запознава обучаващите се с по-сложни статистически методи на Six Sigma, както и със стилове на Lean лидерство и развитието на Lean култура на работното място. Като сертифициран Зелен колан, ще бъдете способни да ръководите екипи и да коучвате и ръководите членове на екипа или експерти в областта във вашата компания. Петдневният обучителен клас ще подобри уменията за решаване на проблеми и лидерските умения на участниците и ще ги стимулира да предприемат позитивни действия за подобрение на процесите, когато се върнат на работното си място.

 • Разбиране за разликите между Lean и Six Sigma и как двете методологии се допълват
 • Намаляване на вариациите и дефекти във вашите процеси
 • Вземане на решения, базирани на данни
 • Издърпване и JIT (Точно на време) процеси
 • Предпазване от грешки (Mistake Proofing)
 • Проследяване на потоците с добаване стойност
 • Статистически методи за анализ
 • Lean Six Sigma и Качество чрез проектиране (Quality by Design)
 • Елиминиране на загубите от вашите процеси
 • Статистически контрол на процесите (SPC)
 • Анализ за пригодност на процеса и възможности за подобрение  (Process Capability Analysis and Improvement)
 • Стойността на лошото качество
 • Кайзен и непрекъснато подобрение

 

Програма:

Ден 1 (Понеделник)
 • Какво е Lean Six Sigma?
 • 8-те загуби.
 • Устойчиви процеси
 • Гласът на клиента (VOC) и CTQs
 • Кано Анализ
 • Картографиране на процес, VSM
Ден 2 (Вторник)
 • Издърпване. Канбан и Поток
 • Визуален мениджмънт
 • Пока Йоке
 • Стандартизирана работа
 • SMED
 • Кайзен
 • Six sigma анализ на първопричината
 • Рибена кост, Парето Таблици
 • DMAIC основи
Ден 3  (Сряда)
 • Фаза Дефинирай
 • Избор и дефиниране на проблем и проект
 • Харта на проекта за бизнес казус
 • Фаза Измери
 • FMEA
 • Six sigma статистика
Ден 4  (Четвъртък)
 • Анализ на с-мата за измерване
 • Фаза Анализирай
 • Корелационен и регресионен анализ
 • Въведение в дизайна на експетиментите (DOE)
Ден 5  (Петък)
 • Въведение в анализ на хипотезите
 • Фаза Подобри
 • Дигитална трансформация (Въведение)
 • Умни технологии (Въведение)
 • Фаза Контролирай
 • Статистически контрол на процеса (SPC)
 • Контролна Карта (Control Chart)

 

Предварителни изисквания за курса:

За този курс е необходим лаптоп с операционна система Windows 7 или по-нова и основно разбиране на математиката. Цената включва необходимия доживотен лиценз за SigmaXL, както и таксите за изпита и акредитирането на сертификата Участниците, които вече притежават сертификат за Жълт колан по Lean Six Sigma, могат да се възползват от своите предишни знания и разбиране на сходните концепции, обхващащи и двата курса.

Аудитория:

Производствени ръководители от различнинива в индустриални предприятия, производствени инженери, технолози, както и на всички специалисти в сферата на ефективността на производството и управлението на материалните потоци. Обучението е подходящо и за представители от сферата на услугите, което включва всички административни процеси.

Използвани средства за обучение:

Презентация, включваща примери от българската индустрия, тематични игри, видео клипове, упражнения за изготвяне на различни статистически анализи и дискусии с участниците.

!!! Обучението ще се проведе от 30-ти септември до 4 -ти октомври в гр. Пловдив, в сградата на Търговско-Промишлена Камара – ул. Самара № 7, етаж 2, зала „Самара“. Началото е от 10:00 часа, моля заповядайте в 9:45 за регистрация.

Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма. Отстъпка 5% за партньори на Търговско-Промишлената Камара Пловдив. На преминалите обучението издаваме сертификат.

Дата и място:
30.09 - 04.10.2024 в гр. Пловдив
Цена и отстъпки:
2450 лв. без ДДС. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник
Лектор:
Стоян Нешевски и Тодор Нейчев
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Тема и дата на обучението в гр. Пловдив *
Име и фамилия  *
Email  *
Телефонен номер *
Брой участници
Код за отстъпка
За партньори от Търговско-Промишлената камара - Пловдив
ЕИК
Политика за поверителност *
ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *