Lean Six Sigma - Черен колан

Обучение и сертифициране по Lean Six Sigma – Черен колан

Осемдневно обучение и сертифициране за Черен колан по Lean Six Sigma, акредитиран от ILSSI или CSSC International, е предназначен за професионалисти без предишно обучение по Lean Six Sigma и не изисква задълбочено разбиране на методологията Lean Six Sigma. Изпитът е 4-часов за 150 затворени въпроса с четири възможни отговора, от които само един е верен. Провежда се онлайн и е преведен на български език.

Цел на обучението:

Курсът предоставя детайлно разбиране на методологиите, инструментите и техниките на Lean и Six Sigma, необходими за ръководене на екипи, коучинг и менторство на други служители с цел намаляване на разходите, времето за изпълнение, подобряване на качеството и елиминиране на загубите. След завършване на курса, участниците ще разполагат с

инструментите и разбирането на методологията Lean Six Sigma, необходими за вземане на тактически и стратегически решения и ще могат да оценяват въздействията на проектите и промените както на оперативно, така и на корпоративно ниво.

Обучението акцентира върху дисциплиниран и базиран на данни подход за вземане на решения при водене на проекти за решаване на проблеми. Курсът представя всички ключови концепции, за да подготви курсистите за изпита за сертифициране за Черен колан по Lean Six Sigma на ILSSI или CSSC.

Програма:

Ден 1
 • Основи на Lean
 • Основи на Six Sigma
 • Гласът на клиента VOC и CTQs
 • SIPOC
 • Въведение в картографирането на процес (VSM)
 • Идентифициране на загуби/разхищения
 • Издърпване. Канбан и Поток
 • Анализ на първопричината
 • 5S
Ден 2
 • DMAIC методология
 • Въведение във Six Sigma статистика
 • Въведение в Анализ на системата за измерване (MSA – Measurement System Analysis)
 • Въведение в Статистически контрол на процеса (SPC – Statistical Process Control)
Ден 3
 • Въведение в SigmaXL
 • Парето таблица и правилото 80/20
 • Фаза Дефинирай
 • Анализ Kano
 • Six Sigma статистика
 • Анализ на системата за измерване (MSA – Measurement System Analysis)
Ден 4
 • Пригодност на процеса
 • Инферентна статистика
 • Корелационен и регресионен анализ
 • Въведение в тестването на хипотези
 • Въведение в дизайна на експетиментите (DOE)
 • Пробен изпит
Ден 5
 • Преглед на пробния изпит и подготовка за финалния изпит
 • Дигитална трансформация (Въведение)
 • Умни технологии (Въведение)
 • Ролята на Черния колан
Ден 6
 • Задълбочено използване на DMAIC
 • Анализ на риска за Черни колани
 • Управление на промяната
 • Тестване на хипотези Нормални-Ненормални данни
 • Задълбочен регресионен анализ
Ден 7
 • Задълбочено използване на дизайна на експетиментите (DOE)
 • Пълен факториален експеримент
 • Методът за повърхност на отговора (Response Surface Method, RSM)
 • Биномно разпределение и разпределение на Поасон
Ден 8
 • Подготовка за финален изпит и пробен изпит № 2
 • Преглед на пробния изпит №2 и подготовка за финалния изпит
 • Финален сертификационен изпит за Lean Six Sigma Черен колан

 

Предварителни изисквания за курса:

 • Очаква се участниците да имат основни познания и разбиране по математика и да са работили в проектни екипи в работна или образователна среда. Не е необходимо участниците да притежават сертификат за Зелен или Жълт колан по Six Sigma преди да се запишат за този 8-дневен курс за Черен колан. Участниците, които вече имат обучение и сертификация за Зелен колан по Lean Six Sigma, се съветват да се запишат за 3-дневния курс за Черен колан вместо за 8-дневния курс.
 • За този курс е желателно да имате лаптоп с операционна система Windows 10 или по-нова и основно разбиране на математиката. Цената включва необходимия доживотен лиценз за SigmaXL, както и таксите за изпита и акредитирането на сертификата Участниците, които вече притежават сертификат за Жълт колан по Lean Six Sigma, могат да се възползват от своите предишни знания и разбиране на сходните концепции, обхващащи и двата курса.

Аудитория:

Производствени ръководители от различнинива в индустриални предприятия, производствени инженери, технолози, както и на всички специалисти в сферата на ефективността на производството и управлението на материалните потоци. Обучението е подходящо и за представители от сферата на услугите, което включва всички административни процеси.

Използвани средства за обучение:

Презентация, включваща примери от българската индустрия, тематични игри, видео клипове, упражнения за изготвяне на различни статистически анализи и дискусии с участниците.

Дата и място:
По запитване
Цена и отстъпки:
3250 лв. без ДДС. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.
Лектор:
Стоян Нешевски и Тодор Нейчев
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *