5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

ТЕМА: „5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО“

или „Как да се справим с хаоса във фирмата?“

Защо 5S?

 • Чистотата и подредбата във фирмата Ви са далеч от съвършенство? Или сте се предали в опитите си да ги подобрите?
 • Работните места са разхвърляни?
 • Хаос в инструментите и оборудването?
 • Губите време в издирване на необходими материали?
 • Или просто искате да разберете как са приложени японските методи за организация на работните места в български предприятия.

Какво е 5S?
5S е система развита в Япония и прилагана във всички индустриални страни, която цели постигане на перфектно подредена и организирана работна среда, като условие за висока ефективност на работата. 5S е предпоставка за успешно въвеждане на повечето програми за бизнес съвършенство. 

 

Чрез обучението:

 • Ще се запознаем по разбираем начин с методологията на 5S;
 • Ще разберем как можем да повишим ефективността в работата, чрез добра подредба;
 • Ще научим как може да се преборим с хаоса и неподредеността на работните места;
 • Ще видим работещи примери от практиката за всяка стъпка в 5S;
 • Ще споделим нашия опит в прилагане на 5S в българската индустрия.

Аудитория:
Собственици и висши менджъри. Ръководители от всички нива в производствени, поддържащи и инженерни отдели (мениджъри, н-к смени, екипни лидери). Производствени технолози, специалисти в сферата на организацията на производството, поддръжката, изграждането на работните места.

Използвани средства за обучение:
Презентация, включваща примери от българската индустрия, тематични игри, разработване на казуси, филм, дискусии с участниците.

Теми:

  • Въведение в 5S.
  • 5S приложение – филм.
  • 1S „Сортиране“. Как да се освободим от всичко ненужно?
  • 2S „Системно подреждане“. Основни изисквания към системата. Как да се направи така, че да е лесна за следване от всички?
  • 3S „Сияйна чистота“. Основни стъпки в изграждането на система за поддръжане на чистотата.
  • 4S „Стандартизация“. Изграждане на стандарти за 5S, които да са ясни на всички.
  • 5S „Самодисциплина“. Ангажиране на целия персонал. Одитиране на състоянието.
 • Заключение.
Програма:
Дата и място:
Публичното обучение ще се проведена на 3-ти и 4-ти април в гр. Пловдив, в сградата на Търговско-Промишлена Камара – ул. Самара № 7, етаж 2, зала „Самара“. Началото е от 10:00 часа, моля заповядайте в 9:45 за регистрация.
Цена и отстъпки:
Цената за участие е 575 лв. без ДДС и покрива участие в обучението, кафе паузи, обяд. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма. Отстъпка 5% за партньори на Търговско-Промишлената Камара Пловдив. На преминалите обучението издаваме сертификат.
Лектор:
Иван Иванов
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Тема и дата на обучението в гр. Пловдив *
Име и фамилия  *
Email  *
Телефонен номер *
Брой участници
Код за отстъпка
За партньори от Търговско-Промишлената камара - Пловдив
ЕИК
Политика за поверителност *
ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *