Подреденост и чистота в производството?

[:bg]

5S е инструмент, чрез който се постига перфектна организация на работното място.

5S е важен инструмент за промяна на индустриалната култура.

5S е  „безмълвен информатор“ за отношението на компанията към качеството и всичко останало.

Пример за 5S проект –  тук.

Повече за 5S –  тук.

 

[:en]

5S is a tool through which perfect organization of the workplace is achieved.

5S is an important tool for changing of the industrial culture.

5S is a „silent informer“ for the attitude of the company towards quality and effectiveness.

A 5S project sample –  here.

More about 5S –  here.

[:]

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *