Подреденост и чистота в производството?

Подреденост и чистота в производството?

Подреденост и чистота в производството?

5S е инструмент, чрез който се постига перфектна организация на работното място.

5S е важен инструмент за промяна на индустриалната култура.

5S е  „безмълвен информатор“ за отношението на компанията към качеството и всичко останало.

Пример за 5S проект –  тук.

Повече за 5S –  тук.