Лийн в Администрацията

Лийн в Администрацията

или „Ефективни бизнес процеси, представени чрез забавна симулация“

Защо Лийн в Администрацията?

 • Основният фокус за подобрения е само в производството.

  http://lean.bg/wp-content/uploads/2023/02/Lean-administration-before.png

  Административни процеси ПРЕДИ

 • Останалите процеси не се анализират и липсва връзка между тях.
 • Не знаем как да търсим загубите/разхищенията в административните процеси.
 • Искате да знаете какви са методите и процедурите за подобряване на административните процеси.

Какво е Лийн в Администрацията?
Лийн в Администрацията е адаптиране на доказаните методи на Лийн производство към специфичните изисквания на административните процеси. Или оптимизиране на всички дейности, чрез премахване на разхищенията. Премахването на разхищенията започва с анализ на всяка стъпка от процеса. Инструментите за анализ са подобни  на тези, които се използват за анализ на производствените процеси. Основната цел е  опростяване и премахване на излишните дейности, и създаване на прозрачен процес, който се контролира и измерва, чрез добре визуализирани показатели.  

Чрез обучението:

 • Ще се запознаем с 8-те разхищения в административните

  Административни процеи СЛЕД

  процеси;

 • Ще разберем какви са методите и инструментите за анализ;
 • Ще научим кои са 6-те отличителни черти на ефективните процеси;
 • Ще изиграем забвна игра, в която ще симилираме административните процеси и ще имаме за цел да ги подобрим в няколко етапа, чрез изполване на вече наученото.

Аудитория:

 1. Мениджъри и ръководители на отдели:
  • Функционални мениджъри: Мениджъри на административни отдели като HR, финанси, счетоводство, маркетинг и продажби.
  • Проектни мениджъри: Лидери на проекти, които искат да внедрят Лийн принципите в управлението на проекти.
  • Среден мениджмънт: Ръководители на екипи и супервизори, които отговарят за ежедневното управление на административните процеси.
 2. Административен персонал:
  • Офис служители: Персонал, който изпълнява ежедневни административни задачи и процеси.
  • Специалисти по поддръжка: Служители, които поддържат различни системи и процеси в администрацията.
 3. Процесни анализатори и специалисти по подобрение на качеството:
  • Процесни инженери: Специалисти, които анализират и подобряват процесите в административните отдели.
  • Координатори по качество: Служители, които отговарят за поддържането на стандарти за качество в административните процеси.
 4. ИТ специалисти:
  • ИТ мениджъри: Ръководители на ИТ отдели, които искат да оптимизират административните ИТ процеси.
  • Бизнес анализатори: Специалисти, които анализират бизнес процесите и работят по тяхната оптимизация чрез ИТ решения.
 5. HR специалисти и треньори:
  • HR мениджъри: Ръководители на човешки ресурси, които искат да оптимизират HR процесите.
  • Треньори и обучители: Специалисти, които отговарят за развитието на персонала и искат да внедрят Лийн принципите в програмите за обучение.
 6. Служители на различни административни нива:
  • Експерти по административни услуги: Служители, които се занимават с поддръжката и оптимизацията на административните услуги.
  • Координатори и асистенти: Служители, които подпомагат ежедневните административни дейности и процеси.

Ползи за аудиторията:

 • За мениджърите: Ще получат инструменти и методологии за подобряване на управлението на процесите и повишаване на ефективността в техните отдели.
 • За административния персонал: Ще научат как да оптимизират своите ежедневни задачи и процеси, намалявайки отпадъците и подобрявайки качеството на работата си.
 • За процесните анализатори: Ще получат знания за анализ и подобрение на административните процеси чрез Лийн методологиите.
 • За ИТ специалистите: Ще научат как да прилагат Лийн принципите в ИТ процесите и как да подкрепят административните отдели с ефективни ИТ решения.
 • За HR специалистите: Ще научат как да внедряват Лийн принципите в управлението на човешките ресурси и програмите за обучение

Използвани средства за обучение:
Презентация, дискисии и симулациионна игра.

Теми:

 • Връзка между Лийн производство и Лийн администрация.
 • 8-те разхищение в административните процеси.
 • Методи и инструменти за анализ на административните процеи
 • Характеристика на ефективните процеси и процедури
 • Симулационна игра

Това обучение ще помогне на всички участници да разберат и прилагат Лийн принципите в административната среда, водейки до по-добра ефективност, намаляване на загубите и подобряване на качеството на работата. 

Програмата:
Дата и място:
По запитване
Цена и отстъпки:
295 лв. без ДДС. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.
Лектор:
Стоян Нешевски и Тодор Нейчев
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *