SMED - Бърза пренастройка

SMED – Бърза пренастройка

или „Как драстично да намалим времето за пренастройка?“

Защо SMED – Бърза пренастройка?

  • Престоите за пренастройка отнемат прекалено много време?
  • Техниците правят пренастройката по различен начин?
  • Губите машинно-време за елементарни дейности, които не са добре организирани?
  • Допускат се много грешки и дефекти по време на пренастройка?
  • Нямате стандарт за смяна на матрици, инструменти, продукти?
  • Или просто искате да се запознаете с методология за намаляване времето на престоите.

Какво е SMED?

SMED- бърза пранастройка. Снимка от обучение с практическа симулация
SMED- бърза пранастройка. Снимка от обучение с практическа симулация.

SMED е един от най важните Лийн инструменти за намаляване времето за пренастройка и елиминиране на разхищенията в производството. Традиционното прои

зводство залага на големи обеми еднородна продукция с малко разнообразие и по-редки пренастройки. Днес търсенето на клиентите в индустрията налагат да работим все по-малки обеми поръчки с все по-голямо разнообразие на продукти. С това общото време на престои на машините представлява голяма загуба на ефективност. SMED е съвременният отговор на това предизвикателство. Първоначално методологията е развита и внедрена в Япония (в Мазда и Тойота), но днес се прилага в целия свят във всички индустрии.

Основните цели на SMED са:

1.Да се намали времето за пренастройка до едноцифрено число (под 10 минути).

2.Да се изгради гладък поизводствен поток.

3.Да стане възможно да се сработи с по-малки поръчки.

4.Да се произвежда „Точно навреме“ съгласно клиентското търсене.

5.Да се елиминират разхищенията в процеса.

Чрез обучението:

Ще се запознаем по разбираем начин с методологията SMED;

Ще се запознаем с типичните проблеми по време на пренастройка;

Ще разберем как да направим пътна карта за внедряването на SMED;

Ще видим работещи примери от практиката за всяка стъпка в SMED;

Ще направим практически анализ на процес на пренастройка съгласно методологията.

Аудитория:

Собственици и висши менджъри. Ръководители от всички нива в производствени, поддържащи и инженерни отдели (мениджъри, н-к смени, екипни лидери). Производствени технолози, специалисти в сферата на организацията на производството, поддръжката, изграждането на работните места.

Използвани средства за обучение:

Презентация, включваща примери от българската индустрия, работа по казуси, дискусии с участниците.

!!! Обучението ще се проведе на 16-ти октомври в гр. Пловдив, в сградата на Търговско-Промишлена Камара – ул. Самара № 7, етаж 2, зала „Самара“. Началото е от 10:00 часа, моля заповядайте в 9:45 за регистрация.

Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма. Отстъпка 5% за партньори на Търговско-Промишлената Камара Пловдив. На преминалите обучението издаваме сертификат.

Програмата:
Дата и място:
16.10.2024 в гр. Пловдив
Цена и отстъпки:
295 лв. без ДДС. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.
Лектор:
Тодор Нейчев и/или Стоян Нешевски
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Тема и дата на обучението в гр. Пловдив *
Име и фамилия  *
Email  *
Телефонен номер *
Брой участници
Код за отстъпка
За партньори от Търговско-Промишлената камара - Пловдив
ЕИК
Политика за поверителност *
ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *