Lean Champions - 5S и Кайзен състезание

Фирма Лийн България ООД организира едниственото по рода си в България състезание между заводи на годишна база  – „Lean Champions – 5S и Кайзен състезание“

Основната идея е състезанието да съдейства за ефективно насърчаване на постоянни подобрения и ангажиране на служителите във всеки завод. 

През последните 10 години имахме възможност да работим в много заводи от различни индустрии и това, което е характерно за почти всички от тях е непостоянството в прилагането на Лийн принципите и инструментите. Това се дължи на няколко фактора:

 • непостоянство от страна на висшето ръководство в подкрепата си към Лийн инициативите
 • слаба ангажираност от страна на служителите и липса на мотивация за промяна
 • липса на добре изградена стратегия за развитие на съответното производство в посока към подобряване на фирмената култура, чрез Лийн трансформация
 • недостатъчни знания и умения на служителите за усъществяване на подобрения с трайни резултати
В желанието си да се справим с тези предизвикателства създадохме  „Lean Champions – 5S и Кайзен състезание“ 
Lean Champions - 5S и Кайзен състезание
Lean Champions - 5S и кайзен състезание

Участници

01

Всички заводи, които желаят да участват, без значение големината и вида на индустрията.

Цели

02

 • Създаване на единна Лийн общност, която да си помага и да се развива. Състезанието е само за допълнителна мотивация.

 • Насърчаване на прилагането на 5S и Кайзен принципите.
 • Подобряване на производствените процеси и работната среда
 • Повишаване на ангажираността и мотивацията на служителите
 • Споделяне на добри практики и опит между заводите
 • Организиране на посещения между заводите, които желаят
 • Непрекъснат стремеж към непрекъснатите подобрения
 • Подобряване на фирмената култура

Ползи за участниците

03

 • Поддържане на постоянен интерес към непрекъснатите подобрения

 • Регулярна обмяна на опит между професионалисти в Lean, чрез организиране на регулярни онлайн срещи и срещи на живо веднъж на тримесечие 

 • Достъпна консултантска услуга на равни интервали (веднъж месечно) през цялата година

 • Признание от международни експерти за постигнати резултати

 • Нов мироглед и стратегия за развитие чрез Lean и Six Sigma

Правила

04

 • Състезанието започва в началото на всяка година
 • Заводите, които искат да участват трябва да се регистрират преди да е започнала нова година 
 • Консултанти от Лийн България ООД посещават всеки завод по 1 ден всеки месец
 • Избира се по една зона от завод на тримесечие, в която ще се внедрява 5S и Кайзен
 • Всяко тримесечие се изготвя временно класиране на заводите. Оценяват се 2 критерия – 5S и Кайзен. 
 • Десет от заводите с най-добри резултати през година се класират на годишно оценяване  
 • В края на всяка година 10- те най-добри завода представят постиженията си на Годишна церемония пред представители на всички останили заоводи
 • Победителят се определя на Годишната церемония след гласуване на всички присъстващи и оценка от жури с богат международен опит в Lean.
 • Правилата за провеждане на състезанието могат да бъдат променяни веднъж годишно, след гласуване от всички участници по време на Годишната церемония.
 • Нови заводи могат да се записват за участие в състезанието след започването на съответната година, но ще бъдат оценявани на следващата година

Награди за победителя

05

 • Специално изработена купа за Lean Champions: 5S и Кайзен Състезание“ с името на завода победител

 • Международен сертификат Certified Lean Practitioner от ILSSI (International Lean Six Sigma Institute) за всички участници с упешно положен изпит

 • Премахване на месечната такса за срок от една година

 • Парична награда в размер на 10 %  от годишните такси на всички заводи

Месечна такса

06

 • 1000 лв без ДДС

 • Таксата започва да се плаща от ноември месец 2024

 • Регистрация за участие е необходимо да се направи преди ноември месец 2024

Charles Schwab

Начинът да накараш хората да вършат работата е, като насърчиш състезателния дух. Нямам предвид в користолюбивия, печалбарския смисъл, а като желание да надминеш другите.

 Чарлс Шуобс

Международно Жури

Джитендра Малхотра

Джитендра Малхотра има над 25 години многостранен и богат опит в повишаване на надеждността, планираната поддръжка, оперативното и бизнес съвършенство в производствени единици по целия свят, както и в подкрепа на ефективността на активите, подобряване на надеждността и качеството чрез методологии като непрекъснато подобрение, Lean, TPM, RCM, многослоен процесен одит, BQIP, FPY, Kaizen, 5S, автономна и планирана поддръжка.

Марк Пик

Марк Пик има над 15 години опит в Лийн производствена среда с акцент върху планирането на печалба и бизнес растеж, контрол на разходите и пълно P&L управление. Работил е в различни сектори като автомобилната индустрия, електрониката, логистиката и стъкларската индустрия. Успешно е внедрявал ERP-APS системи и оптимални решения като just-in-time доставка и намаляване на дефектите. Управлявал е екипи до 1200 служители.

Дитер Еммерт

Дитер Еммерт има над 20 години опит в автомобилната индустрия на позиции като генерален мениджър, мениджър на завод и оперативен мениджър. Динамичен ръководител на екип за внедряване и изпълнение на подобрения в оперативните процеси с изразен фокус върху клиентите и качеството, стратегическо мислене и високи организационни умения. Наскоро предоставя и услуги за анализ на локации в балканските страни..

Роберт Варачка

Роберт Варачка е опитен мениджър с доказана история в консултантската индустрия за управление. Умения в подобряване на производителността, управление на операциите, картографиране на потока на стойността, управление на качеството и оперативно съвършенство. Силен професионалист, завършил Техническия университет в Словакия – Братислава, Словашка република.

Атила Иваксон

Атила Иваксон е професионалист с богат опит в управлението на качеството и оперативните подобрения. Той разработва концепции за подобрение на операциите, интеграция на качествени инструменти и развитие на доставчиците според автомобилните стандарти. Иваксон е работил в различни индустрии и страни, придобивайки значителни знания за производствените процеси и културните различия в бизнеса.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В LEAN CHAMPIONS -5S И КАЙЗЕН СЪСТЕЗАНИЕ

Име на лице за контакт *
Име на завод *
Имейл на лице за контакт *
Телефон *
Политика за поверителност *