консултиране

Лийн консултиране

Фирма Лийн България ООД предлага разнообразни консултантски услуги, насочени към подобряване на ефективността, оптимизация на процесите и повишаване на качеството в различни индустрии. Може да разгледате част от нашите реализирани проекти тук. Предлагаме няколко вида консултиране:

1. Лийн трансформации

 • Оценка на текущото състояние: Анализ на текущите процеси и идентифициране на области за подобрение.
 • Разработка на Лийн стратегии: Създаване на персонализирани Лийн стратегии за оптимизация на процесите.
 • Внедряване на Лийн инструменти: Приложение на инструменти като 5S, Kaizen, Value Stream Mapping (VSM), Kanban и други.

2. Lean Six Sigma

 • Six Sigma проекти: Изпълнение на проекти за подобряване на качеството чрез намаляване на вариациите и дефектите.
 • Сертификационни обучения: Провеждане на обучения за Lean Six Sigma Green Belt и Black Belt.

3. Обучения и семинари

 • Лийн методологии: Курсове и семинари по основни Лийн принципи и инструменти.
 • Управление на качеството: Обучения по управление на качеството, включително SPC (Статистически контрол на процеса) и MSA (Анализ на системите за измерване).
 • Специализирани курсове: Обучения по FMEA (Анализ на режимите на отказ и ефекта от тях), APQP (Предварително планиране качеството на продукта), PPAP (Процес на утвърждаване на производствени компоненти) и други.

4. Процесен анализ и оптимизация

 • Процесни одити: Извършване на одити за оценка на ефективността и качеството на текущите процеси.
 • Оптимизация на процесите: Разработка и прилагане на решения за оптимизация на производствени и административни процеси.

5. Управление на проекти

 • Ръководство на Лийн проекти: Планиране и изпълнение на Лийн проекти за постигане на конкретни цели.
 • Коучинг и менторство: Подкрепа и наставничество за екипи и ръководители в управлението на проекти.

6. Културна трансформация и управление на промяната

 • Лийн култура: Подпомагане на организациите в изграждането и поддържането на Лийн култура.
 • Управление на промяната: Разработване на стратегии за ефективно управление на промяната и ангажиране на персонала.

Лийн България ООД се стреми да предоставя цялостни решения, които да подпомогнат компаниите в постигането на устойчиви подобрения и конкурентно предимство чрез прилагането на Лийн методологиите и принципите на управление на качеството.