Нашите обучения са ПУБЛИЧНИ и ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ.

  • Публичните обучения могат да бъдат присъствени или онлайн –  КАЛЕНДАР ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ.
  • Вътрешно фирмените обучения се адаптират спред нуждите на  клиента.

Отдолу  са изброени обученията от категория КАЧЕСТВО. Моля използвайте бутоните отгоре за да изберете друга категория категория.

Обученията за подобряване на качеството се извършват от консултанти със значителен опит в автомобилната индустрия в България. Могат да се реализират като отделни обучения, практически уоркшопи, както и в проекти за подобряване на качеството на отделни производства. Програмите се развиват индивидуално според нуждите на нашите клиенти. В описанието на обученията сме сложили предварителни програми.

7 QC tools - 7 основни инструменти за качество
FMEA – Анализ на режимите на отказ и ефекта от тях
APQP - Предварително планиране качеството на продукта
PPAP - Процес на утвърждаване на произвoдствени компоненти
MSA – Анализ на системите за измерване
SPC – Статистически контрол на процеса
8D доклад