Инструменти за решаване на проблеми

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

или „Как да откриваме и да се справяме с първопричините за проблемите?

Защо „решаване на проблеми“?

 • Културата във фирмата е по-скоро да се „закърпват“ проблемите, отколкото да се отстранява първопричината за тях?
 • Нямаме системен подход за разрешаването на проблемите, който да се ползва от всички в екипа?
 • Колегите от качеството често не стигат до първопричината за дефектите?
 • Колегите от поддръжката се сблъскват с повторяеми повреди?
 • Или просто искате да се запознаете с някои от най-използваните инструменти за анализ и решаване на проблеми в индустрията.

Чрез обучението:

 1. Ще се научим да правим разлика между „закърпване“ и разрешаване на проблеми;
 2. Ще се запознаем с Цикъла PDCA;
 3. Ще се научим да използваме диаграмата „Причина – следствие“ (4М, Ишикава, рибена кост);
 4. Методологията „5 Защо?“ ще ни науичи да стигаме до първопричината на проблема.
 5. Ще направим практически упражнения за да разберем връзката между методите.
 6. Ще споделим нашия опит в прилагане на инструментите в българската индустрия.

Аудитория:

Обучението „Инструменти за решаване на проблеми“ е подходящо за различни групи в организацията, които играят роля в идентифицирането, анализа и разрешаването на проблеми в производствените и административните процеси. Ето кои са основните целеви групи:

 1. Мениджъри и ръководители
 2. Инженери и специалисти по качество
 3. Супервайзори и екипни лидери
 4. Лийн координатори и Кайзен екипи
 5. Оператори и технически персонал
 6. Специалисти по планиране и логистика

Ползи за аудиторията:

 • Мениджъри и ръководители: Ще придобият умения за стратегическо решаване на проблеми и подобрение на процесите в своите отдели.
 • Инженери и специалисти по качество: Ще получат техники за систематичен анализ и решаване на проблеми, което ще подобри качеството и ефективността на производството.
 • Супервайзори и екипни лидери: Ще научат как да ръководят своите екипи при идентифициране и решаване на проблеми, повишавайки продуктивността и мотивацията на екипите.
 • Лийн координатори и Кайзен екипи: Ще интегрират методи за решаване на проблеми в Лийн и Кайзен инициативите, водейки до непрекъснати подобрения.
 • Оператори и технически персонал: Ще бъдат подготвени да разпознават и решават проблеми, което ще подобри ефективността и безопасността на работното място.
 • Специалисти по планиране и логистика: Ще оптимизират процесите на планиране и логистика чрез ефективно решаване на възникнали проблеми.

Използвани средства за обучение:

Презентация, включваща примери от българската индустрия, тематични игри, разработване на казуси,  дискусии с участниците.

Обучението  е от съществено значение за всички нива в организацията, от оперативния персонал до висшето ръководство. То предоставя необходимите умения и методологии за систематично идентифициране, анализ и решаване на проблеми, което води до подобряване на производствените и административните процеси, повишаване на качеството и ефективността и намаляване на разходите.

Програмата:
Дата и място:
По запитване
Цена и отстъпки:
295 лв. без ДДС. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.
Лектор:
Тодор Нейчев и/или Стоян Нешевски
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *