Визия и мисия

визия

Да бъдем предпочитаният партньор на българската индустрия по прилагане на Lean и Six Sigma инструментите.

Да добавяме стойност за предприятията, чрез проста и разбираема система за обучение и за внедряване на „Производство от световна класа“, което е  базирано върху Lean и Six Sigma методологиите.

Да надмогнем оправданията, че Лийн инструментите не е възможно да се прилагат в българската среда.

мисия

Допринасяме за създаване на красота и ефективност в индустриалния свят, направлявайки предприятията по пътя към по-добро производство, с постоянен фокус върху истинска стойност.

Съдействаме за подобряване на производствената ефективност на нашите клиенти.

Запознаваме българската индустрия с необятните възможности на Лийн инструментите и консултираме внедряването им.