Лийн Мислене (Lean thinking) и производство „Точно навреме“

Лийн Мислене (Lean thinking) и производство „Точно навреме“

или „Кои са принципите и инструментите за високо ефективно производство с минимално време от поръчка до доставка?“

 

Защо Лийн мислене и Производство „точно навреме“?

  • Изпълнението на поръчките Ви често закъснява?
  • Имате голям обем незавършено производство в лините?
  • Недобра комуникация между планиране, логистика и производствени звена?
  • Понижена производителност на труда?
  • Лошо състояние на материалните потоци?
  • Или просто искате да разберете кои са принципите и инструментите за създаване на високоефективно производство и да видите как са приложени в български фирми?

Какво е Лийн мислене и какво е Производство „точно навреме“?

Лийн е бизнес философия, цяляща да даде нов смисъл на организацията на фирмите за да се постигне максимална стойност за клиента при елиминиране на вътрешните „разхищения“ в процесите.

Често свързван с логистиката, терминът „точно навреме“ дефакто е един от стълбовете на Произвдоствената система на Тойота. Той обединява традиционни методи за организация заедно с нови оригинални техники (Канбан, клетъчно производство, нивелиране на натоварването, карта на потоците на стойността и др). Чрез тях „Точно навреме“ съдейства за обвързването на производствените фактори по начин водещ до висока производителност на труда, малък обем незавършено производство, кратък цикъл от поръчка до готова продукция. (Повече за производство „точно навреме“ – тук)

Чрез обучението:

Ще се запознаем с 5-те принципа в лийн мисленето.

Ще се научим да разпознавме 7-те вида „разхищения“ в производството,

Ще се запознаем с основните инструменти за производството „точно навреме“,

Ще видим практически примери за внедряване на „точно навреме“ в български предприятия,

Ще научим как може да изградим Канбан система за „изтегляне“ на материалите в процеса,

Ще разберем ефектите върху производителността на труда на клетъчно производство и как се изгражда то.

Аудитория:

Собственици и производствени ръководители от различнинива в индустриални предприятия, производствени инженери, технолози, както и на всички специалисти в сферата на ефективността на производството и управлението на материалните потоци.

Използвани средства за обучение:

Презентация, включваща примери от българската индустрия, тематична игра, видео клипове, дискусии с участниците.

Програмата:
Дата и място:
По запитване
Цена и отстъпки:
295 лв. без ДДС. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.
Лектор:
Стоян Нешевски и/или Тодор Нейчев
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *