Нашите обучения са ПУБЛИЧНИ и ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ.

  • Публичните обучения могат да бъдат присъствени или онлайн –  КАЛЕНДАР ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ.
  • Вътрешно фирмените обучения се адаптират спред нуждите на  клиента.

Отдолу  са изброени ВСИЧКИ ОБУЧЕНИЯ. Моля използвайте бутоните отгоре за да филтрирате обученията по категория. 

Lean Six Sigma - Жълт колан
Лийн обучение с производствена симулация
Лийн Мислене (Lean thinking) и производство „Точно навреме“
Всички обучения
5S организация на работното място
5S
TPM - Тотална Продуктивна Поддръжка
Сертифициран Lean Практик
7 QC tools - 7 основни инструменти за качество
FMEA – Анализ на режимите на отказ и ефекта от тях
Lean Six Sigma - Черен колан