Какво се крие в затворените пространства?
Какво се крие в затворените пространства?

Какво се крие в затворените пространства?

Какво се крие в затворените пространства – Хаос. Това най-често намираме, когато отворим затворените пространства. Или по-точPost_5S_Hidden_03но казано „скрити“, „невидими“. Хората сме склонни това, което не искаме или не можем да вкараме в ред да го крием. За това удобно ни улесняват различните видове затворени пространства – шкафове, чекмеджета, куфари, цели стаи и труднодостъпни складове в производствата.

Повечето лийн практици наричат този феномен „скрита фабрика“ (hidden factory). Затворените пространствамогат да съдържат различни проблеми и препятствия, които влияят негативно върху ефективността, безопасността и качеството на производството. Ето какво може да се крие в затворените пространства и защо трябва да бъдат премахнати:

Какво се крие в затворените пространства:

 1. Ненужни материали и инструментиКакво се крие в затворените пространства
  • Излишни запаси: Излишни суровини, полуфабрикати или готови продукти, които заемат място и блокират работните потоци.
  • Стари или неизползвани инструменти: Оборудване и инструменти, които не се използват, но заемат пространство и създават хаос.
 2. Замърсявания и отпадъци
  • Скрит прах и мръсотия: Прах и мръсотия, които се натрупват в трудно достъпни или пренебрегвани зони, създавайки рискове за качеството на продуктите и безопасността на работниците.
  • Отпадъчни материали: Остатъци и боклуци, които не са правилно изхвърлени, затруднявайки работния процес и създавайки опасности.
  • .
 3. Проблеми с безопасността
  • Опасности за здравето и безопасността: Скритите зони могат да съдържат потенциални опасности като остри ръбове, нестабилни структури или токсични вещества, които не са адекватно маркирани или обезопасени.

Защо трябва да ги премахнем:

 1. Подобряване на ефективността
  • Бърз и лесен достъп до всичко необходимо: Премахването на ненужните елементи и оптимизацията на пространствата улесняват бързото намиране и използване на необходимите материали и инструменти.
  • Оптимизация на работните потоци: Упражняването на 5S методологията води до по-добра организираност и непрекъснатост на работните потоци.
 2. Подобряване на качеството
  • Намаляване на дефектите: Чистите и добре организирани пространства намаляват риска от замърсяване и производствени дефекти.
  • Консистентност и стандартизация: Стандартизираните и чисти работни зони способстват за по-добра консистентност в производствените процеси.
 3. Повишаване на безопасността
  • Намаляване на рисковете: Премахването на ненужните и опасни елементи от затворените пространства намалява рисковете от инциденти и наранявания.
  • Безопасни условия на труд: Подобряването на чистотата и организацията на работните зони води до по-безопасни условия на труд за всички служители.
 4. Намаляване на разхищенията
  • Ефективно използване на ресурсите: Чрез елиминирането на излишните материали и инструменти се намаляват отпадъците и се подобрява ефективността на използването на ресурсите.
  • Устойчивост: Намаляването на отпадъците и оптимизацията на процесите допринасят за по-устойчиво и екологично производство.
 5. Повишаване на мотивацията и ангажираността на служителите
  • По-добра работна среда: Чистата и добре организирана работна среда повишава мотивацията и ангажираността на служителите.
  • Чувство за принадлежност и отговорност: Включването на служителите в процеса на поддържане на 5S културата ги кара да се чувстват по-ангажирани и отговорни за работната си среда.

В нашата работа сме заложили борба със скритите пространства като част от първата стъпка в 5S – Сортиране. То трябва да засегне всеки един предмет в определената зона и да разгледа всяко затворено или скрито пространство като „враг“ на 5S.

Възможните решения са много и зависят от спецификата на предметите и от изобретателността на екипа. Основата цел на първа стъпка е да ги разкрием и да сортираме всичко ненужно там.

Какво се крие в затворените пространства?