Нашите обучения са ПУБЛИЧНИ и ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ.

  • Публичните обучения могат да бъдат присъствени или онлайн –  КАЛЕНДАР ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ.
  • Вътрешно фирмените обучения се адаптират спред нуждите на  клиента.
All projects
Внедряване на TPM в пилотна линия