SFM - Управление на производството

Управление на производствотоShopfloor management (SFM)

или „Как да направим подобрението на резултатите ежедневие?

Защо да използваме структурирани инструменти за управление на производството (Shopfloor management – SFM)?

  • В производството нямаме видимост на показатели, цели и текущи проблеми?
  • Нямаме структура на показателите на представянето според йерархичните нива във фирмата?
  • Нямаме добра комуникационна структура във фирмата и проблеми, които могат да се решат в цеха стигат до висшето ръководство?
  • Трудно правим връзка между проблемите в производството и постижението на целите?
  • Или просто искаме да разберем как се създава структуриран подход за решаване на проблемите, обвързан с ежедневното управление и представяне на показателите по раличните нива в структурата?

Какво представлява Ежедневното управление на производството (Shopfloor management – SFM)?

Ежедневното управление на производството (SFM) е основен инструмент в производствената система.  Чрез него се осигурява визуално представяне на текущите резултати на всички нива на управление на производството, както и се създава структуриран в различни нива процес на решаване на проблемите. Резултатите от работата стават видими за всички – от операторите до висшето ръководство на ежедневна база, и се създава процес на ескалация на проблемите при нужда. Съдейства се малките проблеми да се решават на по-ниско ниво и да не стигат до ръководството.

Чрез обучението:

Ще разберем как да съзадем екипна структура за преглед и анализ на текущи производствени резултати и репортинг на проблеми.

Ще се запознаем с методите за визуализация на резултатите на различните нива на управление.

Ще проиграем в производствена симулация връзката между процеса на решаване на проблеми и подобряване на произвоствените резултати,

Аудитория:

Инженери и специалисти в сферата на качеството и поддръжката. Ръководители от всички нива в производствени, поддържащи и инженерни отдели (мениджъри, н-к смени, екипни лидери). Производствени технолози.

Използвани средства за обучение:

Презентация, включваща примери от българската индустрия, тематични игри, разработване на казуси,  дискусии с участниците.

Програмата:
Дата и място:
По запитване
Цена и отстъпки:
295 лв. без ДДС. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.
Лектор:
Стоян Нешевски и/или Тодор Нейчев
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *