Обученията могат да бъдат извършени в два основни формата ПУБЛИЧНИ и ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ.

  • Публичните обучения могат да бъдат присъствени или онлай и се провеждат според нашия календар.
  • Вътрешно фирмените обучения се провеждат на място при клиента. Тяхното огромно предимство е, че преди да бъдат проведени ние правим безплатно посещение в съответната фирма и след предглед на текущото състояние и разговор с ръководството адаптираме обучението за конкретните нужду. В много от случайте обучението прераства в малка работилница и след това в цялостен проект за трансформация.

Отдолу  са изброени LEAN ОБУЧЕНИЯТА. Моля използвайте бутоните отгоре за да изберете друга категория категория.

Лийн Мислене и производство „Точно навреме“
Лийн обучение с производствена симулация
Лийн в Администрацията
5S организация на работното място
TPM - Тотална Продуктивна Поддръжка
SMED - Бърза пренастройка
Инструменти за решаване на проблеми
SFM - Управление на производството