За нас

Лийн България ООД

ДОБАВЯМЕ СТОЙНОСТ ЧРЕЗ НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Лийн България ООД е консултантска фирма, основана през 2014, с фокус върху подобряване ефективността на производствените предприятия.

В Лийн България адаптирахме Lean и Six Sigma инструментите за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули в проекта „ПСК – Производство от световна класа“. Чрез него целим да съдействаме на мениджмънта по пътя към познаване и прилагане на Lean и Six Sigma за изграждане на едно по-добро производство.

Консултантите на Лийн България ООД съчетават теоретичните познания с практическия опит, за да предложат на своите клиенти ефективни решения и дългосрочни подобрения. Тяхната цел е да помогнат на организациите да постигнат устойчив растеж и конкурентно предимство чрез внедряване на Lean и Six Sigma методологии. Ето някои от основните аспекти на техния опит.

 1. Широк спектър от индустрии:

  • Консултантите на Лийн България ООД са работили в различни сектори, включително производство, логистика и услуги. В сектор производсво имат най-богат опит в металургия, автомобилна и текстилна индустрия, електроника, машиностроене. Това им позволява да адаптират Лийн принципите към специфичните нужди на всяка индустрия.
 2. Практически опит в прилагането на Лийн методологии:

  • Те имат практически опит в прилагането на различни Лийн инструменти като 5S, Kaizen, Value Stream Mapping (VSM), Just-In-Time (JIT), Kanban и Total Productive Maintenance (TPM).
  • Успешно са ръководили проекти за Лийн трансформации, водещи до значителни подобрения в ефективността, намаляване на разходите и повишаване на качеството.
 3. Сертификации и обучение:

  • Консултантите притежават международно признати сертификати като Lean Six Sigma Black Belt или Green Belt, които удостоверяват тяхната компетентност и опит в Лийн методологиите.
  • Те също така предоставят обучения и семинари за развитие на Лийн уменията на персонала в различни организации.
 4. Консултиране и коучинг:

  • Консултантите предлагат индивидуално консултиране и коучинг на ръководители и екипи, за да им помогнат да внедрят Лийн културата и практиките в ежедневната си работа.
  • Те са подпомагали различни компании в изграждането на вътрешни Лийн експерти, които да поддържат и развиват Лийн инициативите.
 5. Успешни проекти и референции:

  • Лийн България ООД може да предостави примери за успешни проекти и референции от доволни клиенти, които са постигнали значителни подобрения благодарение на техните консултантски услуги.
  • Тези проекти включват оптимизация на производствени процеси, намаляване на време за цикъл, подобряване на качество и клиентска удовлетвореност.

Екип

Стоян Нешевски

Стоян Нешевски е консултант с дългогодишен опит в прилагането на Лийн методологии и принципи в различни индустрии. Той притежава значителен практически опит и е ръководил множество проекти, насочени към оптимизация на производствените процеси, намаляване на загубии повишаване на производителността. Стоян е признат за своята експертиза в областта на Лийн и е ценен партньор за компаниите.

Тодор Нейчев

Тодор Нейчев е опитен консултант, специализиран в Лийн методологиите и TPM. Той притежава богат опит в прилагането на Лийн принципите за оптимизация на процесите и повишаване на ефективността в различни индустрии. Тодор е уважаван експерт в областта на Лийн методологиите, който помага на компаниите да постигнат устойчиви подобрения и конкурентно предимство.