За нас

Лийн България ООД

ДОБАВЯМЕ СТОЙНОСТ ЧРЕЗ НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Лийн България ООД е консултантска фирма с фокус върху подобряване ефективността на производствените предприятия.

Нашият екип има голям опит в прилагане на т.н. „LEAN Manufacturing“ – стегнато производство.

В Лийн България адаптирахме Lean инструментите за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули в проекта „ПСК – Производство от световна класа“. Чрез него целим да съдействаме на мениджмънта по пътя към познаване и прилагане на Lean инструментите за изграждане на едно по-добро производство.

01

Мисия

Съдействаме за подобряване на производствената ефективност на нашите клиенти.

02

Визия

Да бъдем предпочитаният партньор на българската индустрия по прилагане на Лийн инструментите

03

Цели

да съдействаме на мениджмънта по пътя към познаване и прилагане на Lean инструментите за изграждане на едно по-добро производство.