Проекти

Внедряване на TPM в пилотна линия
Издърпваща система и визуален мениджмънт
Кан-бан в действие.
5S в производството на пластмасови изделия.
Резултати от лийн методологията в текстилния бранш