Тотална продуктивна поддържка

[:bg]

“Медицинската наука” за производствения организъм.

ТРМ се цели в:

  • създаване на фирмена култура която да максимизира ефективността на производствената система;
  • практично организиране на производството за да се предетвратят загубите преди да са се появили, в рамките на целия жизнен цикъл на производствената система с оглед постигане на нула злополуки, нула дефекти и нула повреди,
  • цялостнто ангажиране на всички отдели на фирмата в т.ч. проиводство, поддръжка, проучване и развити, маркетинг и пр.;
  • ангажиране на всички заети от висшият мениджмънт до машинните опреатори
  • постигане на нула загуби чрез дейности в „припокриващи малки екипи“.

Пример за проект по ТРМ  тук

Повече за методологията на TPM тук

[:en]

“Медицинската наука” за производствения организъм.

ТРМ се цели в:

  • създаване на фирмена култура която да максимизира ефективността на производствената система;
  • практично организиране на производството за да се предетвратят загубите преди да са се появили, в рамките на целия жизнен цикъл на производствената система с оглед постигане на нула злополуки, нула дефекти и нула повреди,
  • цялостнто ангажиране на всички отдели на фирмата в т.ч. проиводство, поддръжка, проучване и развити, маркетинг и пр.;
  • ангажиране на всички заети от висшият мениджмънт до машинните опреатори
  • постигане на нула загуби чрез дейности в „припокриващи малки екипи“.

Повече за ТРМ

[:]

Програма:
Дата и място:
Цена и отстъпки:
Лектор:
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Тема и дата на обучението в гр. Пловдив *
Име и фамилия  *
Email  *
Телефонен номер *
Брой участници
Код за отстъпка
За партньори от Търговско-Промишлената камара - Пловдив
ЕИК
Политика за поверителност *
ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *