TPM - Тотална Продуктивна Поддръжка

TPM – Тотална Продуктивна Поддръжка

или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването?“

Защо TPM – Тотална Продуктивна Поддръжка?

  • Повредите във фирмата често Ви изненадват?
  • Чистотата на машините не е на желаното ниво?
  • Имате големи разходи за резервни части и загуби от престои и накъсване на процеса?
  • Постоянно чувате оправдания за всякакви проблеми със състоянието на оборудването?
  • Новите машини идват със „старите“ проблеми?
  • По машините има множество малки аномалии и работата им не е стабилна?
  • Искате да изградите чувство на добър стопанин към машините у персонала?
  • Или просто искате да се запознаете с една система за поддръжка на световно ниво и да я съпоставите с вашата практика?

Какво е TPM?

TPM – Тотална продуктивна поддръжка съчетава традиционната практика в превантивната поддръжка с концепциите за тотален контрол на качеството и тотално ангажиране на персонала. Резултатът е иновативна система за поддръжка на оборудването, която оптимизира ефективността, елиминира повредите и промотира автономна поддръжка от операторите, чрез ежедневни дейности. TPMподобрява фирмената култура, тъй като се реализира чрез екипна работа на всички нива. Включват се всички отдели – производство, поддръжка, инженеринг и пр. и всички служители – от ръководството до цеховите опрератори, всеки има роля в подобренията във фирмата. (Повече за TPM – тук)

Чрез обучението:

Ще се запознаем по разбираем начин с методологията и стъпките на внедряване на TPM.

Ще разберем как можем да се справим с мръсотията и малките аномалии по машините.

Ще знаем как се систематизира подобрението на ефективността.

Ще можем да калкулираме показателя „Цялостната ефективност на оборудването“ – ОЕЕ.

Ще видим какво включва една програма по превантивна поддржъка.

Ще видим практически примери за внедряване на TPM в български и чуждестранни предприятия.

Ще можем да правим анализ на повредите.

Ще научим оригинален метод за визуално управление на резервните части без презапасяване.

Аудитория:

Собственици и висше ръководство. Производствен мениджмънт, мениджмънт на отделите по поддръжка и инженеринг, специалисти в сферата на производството  и поддръжката.

Използвани средства за обучение:

Презентация, включваща примери от българската и чуждестранна индустрия, тематични казуси,  дискусии с участниците.

!!! Обучението ще се проведе на 12.07.2024 в гр. Пловдив, в сградата на Търговско-Промишлена Камара – ул. Самара № 7, етаж 2, зала „Самара“. Началото е от 10:00 часа, моля заповядайте в 9:45 за регистрация.

Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма. Отстъпка 5% за партньори на Търговско-Промишлената Камара Пловдив. На преминалите обучението издаваме сертификат.

Програмата:
Дата и място:
12.07.2024 в гр. Пловдив
Цена и отстъпки:
295 лв. без ДДС. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.
Лектор:
Тодор Нейчев и/или Стоян Нешевски
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Тема и дата на обучението в гр. Пловдив *
Име и фамилия  *
Email  *
Телефонен номер *
Брой участници
Код за отстъпка
За партньори от Търговско-Промишлената камара - Пловдив
ЕИК
Политика за поверителност *
ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *