Нашите обучения са ПУБЛИЧНИ и ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ.

  • Публичните обучения могат да бъдат присъствени или онлайн –  КАЛЕНДАР ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ.
  • Вътрешно фирмените обучения се адаптират спред нуждите на  клиента.

Отдолу  са изброени ОБУЧЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЯ. Моля използвайте бутоните отгоре за да изберете друга категория.

Лийн България ООД е акредитиран партньор на Международния Лийн Сикс Сигма Институт (ILSSI - International Lean Six Sigma Institute). С участието си в обученията от тази категория вие ще получите международно признат сертификат, достъп до безплатен онлайн изпит на български език и доживотен достъп до разширение на excel Sigma XL за създаване на професионални статистически анализи .

Lean Six Sigma - Жълт колан
Сертифициран Lean Практик
Lean Six Sigma - Черен колан
Lean Six Sigma Черен колан (3-дневно надграждане над Зелен колан)
Сертифициран TPM Практик
Lean Six Sigma - Зелен колан
Сертифициран Lean Практик (Еднодневно надграждане и сертифициране)
Сертифициран Lean Практик
Сертифициран Професионалист по Качество