Производство от Световна Класа

Производство от Световна Класа е продукт създаден от екипа на Лийн България,  чиято основна цел е подобряване ефективността на производствените предприятия. Основните принципи около, които е изграден нашия продукт произлизат от т.н. „LEAN Manufacturing“ – стегнато производство, което представлява системен набор от инструменти, с цел постигане на съвършенство по отношение на ефективност, качество и организираност. Ние адаптирахме тези инструменти за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули  в „ПСК – Производство от световна класа“.

Интерес към модулите на Производство от Световна Класа българските компании проявяват още от 70 –те години. Наричаните от нас модули са всъщност добре подбрани и адаптирани към българската действителност практики, прилагани в японските предприятия за постигане и поддържане на висока производствена ефективност. Голяма част от тях дефакто са системен набор от инструменти, развивани от индустриалния гигант „Тойота”, от неговите доставчици, а и от неговите конкуренти в автомобилния сектор. Десетилетия наред Тайичи Оно, Шигео Шинго, Сейичи Наказима и много други „учители от изтока”, все още малко познати у нас, прилагат и рафинират системите превърнали Япония от разорена страна в „икономическо чудо” с огромен брой проспериращи фирми. Идеите, които създават отдавна са напуснали границите на Япония и са широко разпространени в САЩ, западна Европа, Китай, Индия, Турция и др.

В Лийн България разпознаваме тези практики като приложими и полезни за съвременната българска индустрия. Тяхната логика, простота, прецизност и насоченост към непрекъснато подобрение помагат на предприятията за справяне с повечето от производствените проблеми.

  Проектът  Производство от Световна Класа включва следните модули:

Lean е управленски подход, който насочва и ограничава разхода на производствените ресурси

JIT

Just in time production или производство „Точно навреме“. 

5 S – Пет стъпки към организиране на работното място

Тотална продуктивна поддръжка (Total Productive maintenance) ТРМ е система, създадена и развивана в Япония

Kaizen – японска дума, която буквално преведeна означава промяна за “по-добро”.

Начинът да накараш хората да вършат работата е, като насърчиш състезателния дух. 

„Страхът, който изживяваш, когато се движиш по ръба на възможностите си, разширява пределите ти.

„Най-важната съставка във формулата на успеха е да умееш да се разбираш с хората.”

Всички модули на Производство от Световна Класа са взаимно свързани и не могат да съществуват един без друг. В зависимост от типа на производство те се прилагат в различна степен, но винаги трябва да съществуват за да сме сигурни, че се намираме на пътя за постигане на Производство от Световна Класа. Освен принципи и инструменти на Лийн може да забележите още два модула, които ние наричаме Лидерство и Комуникация. Опитът дотук (вече 20 години) ни показва, че всички от модулите са приложими и в България, но за целта ни трябва един по-различен поглед върху начинът на ръководене (лидерство) и комуникация. Неволята ни научи да станем експерти в сферата на Лидерството и Комуникацията за да можем да докажем на всички, които не вярват, че изрази от рода на : „Българският манталитет не позволява внедряване на Японски техники“, „При нас това не може да стане“, „Хората няма да разберат и харесат“  и т.н. са само извинения и оправдания да не се развиваме.

  Чрез проекта Производство от Световна Класа целим да съдействаме на мениджмънта в България по пътя към познаване и прилагане на LEAN инструментите за справяне с предизвикателствата пред ефективността.