Резултати от Лийн в текстилния бранш
Резултати от Лийн в текстилния бранш

Резултати от Лийн в текстилния бранш

Съществува мнение, че добри резултати от Лийн в текстилния бранш не могат да бъдат постигнати и че Лийн е основно приложим  в машиностроенето и в автомобилната индустрия.

Участваме в проект по внедряването на Лийн инструментите в текстилния бранш.

С нястоящия пост споделяме някои от междинните резултати. С тях се надяваме да преодолеем още оправдания на тема „ама нашето производство е друга бира…“.

Ако искате да видите описан цялостния проект, или конкретни решения със снимки преди/след – те ще бъдат добавяни на нашите страници в linkedin и facebook.

# Показател Единици Подоб-рение Преди След % Подоб-рение
1 Производителност – плетене Броя изделия на човекочас + 41.2 64.0 55%
2 Производителност – шиене Броя изделия на човекочас + 58.7 93.4 59%
3 Производителност – обработка Броя изделия на човекочас + 27.8 44.1 59%
4 Количество НЗП – незавършено производство Броя 323967 178735 -45%
5 Стойност на незавършеното производство Лева 413183 153061 -63%
6 ОЕЕ – Цялостна ефективност на оборудването % + 62% 84% 35%
7 Качество – плетене % + 91% 95% 4%
8 OTD (On time delivery) Навременна доставка % + 92% 100% 8%
9 Средно време за престои за  пренастройка преди и след SMED Минути 160 45.5 -72%