Сертифициран Lean Практик (Еднодневно надграждане и сертифициране)

Сертифициран Lean Практик (Еднодневно надграждане и сертифициране)

Сертифициран Lean Практик

Еднодневното обучение е за хора, които са преминали вече през нашите обучения от категория LEAN обучения или за такива, които смятат, че знанията им покриват темите описани в 3-дневното обучение за Сертфициран Lean Практик. Участниците в това обучение ше имат възможност да се явят на онлайн изпит и да получат международно признат сертификат от ILSSI.  Международно сертифицираният и акредитиран курс за „Сертифижиран Lean Практик“ обучава мениджъри и служители как да използват методи, инструменти и техники на Lean за подобряване на бизнес процесите им.  Участниците ще разберат как да водят малки до средни проекти за подобрение на процесите, използвайки методологията DMAIC. Изпитът за сертификация на ILSSI е 1.5 часа, 50 затворени въпроса с четири възможни отговора, от които само един е верен. Изпитът се провежда онлайн и също е преведен на български език.

Цел на обучението:

Целта на обучението „Сертифициран Lean Практик(Еднодневно надграждане и сертифициране)“ на Лийн Българиа ООД е да преговори с на участниците всички необходими теми и да ги подготви за онлайн изпита.

Обучението включва следните теми:

– Основи на OPEX (Operational Excellence)
– Lean история
– Lean принципи
– Гласът на клиента (VOC) и бизнеса
– 8-те разхищения / Загуби
– Устойчиви процеси
– 5S
– Дефиниране на Качество
– Кръгове на Качеството
– SIPOC – Фаза Дефинирай от DMAIC
– Картографиране на процес, VSM – Избор и дефиниране на проблем и проект
– Поток и балансиране на производствени линии – A3 доклад
– Издърпване. Канбан и Поток – Фаза Измери от DMAIC
– Визуален мениджмънт – Събиране на данни
– Пока Йоке – Графични анализи
– Стандартизирана работа – Фаза Анализирай от DMAIC
– SMED – Анализ на първопричината
– Кайзен – Причинно-следствена връзка – диаграма на Рибената кост
– Стил на лидерство в Lean – Фаза Подобри от DMAIC
– PDCA – Дигитална трансформация
– DMAIC основи и фази (Дефинирай, Измери, Анализирай, Подобри, Контролирай) – Фаза Подобри от DMAIC

 

Предварителни изисквания за обучението:

Еднодневното обучение е за хора, които са преминали вече през нашите обучения от категория LEAN обучения или за такива, които смятат, че знанията им покриват темите описани в 3-дневното обучение за Сертфициран Lean Практик.

Аудитория:

Производствени ръководители от различнинива в индустриални предприятия, производствени инженери, технолози, както и на всички специалисти в сферата на ефективността на производството и управлението на материалните потоци. Обучението е подходящо и за представители от сферата на услугите, което включва всички административни процеси.

Използвани средства за обучение:

Презентация, включваща примери от българската индустрия, тематични игри, видео клипове, упражнения за изготвяне на различни статистически анализи и дискусии с участниците.

Дата и място:
По запитване
Цена и отстъпки:
Цената за участие е 575 лв. без ДДС. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.
Лектор:
Стоян Нешевски и/или Тодор Нейчев
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *