TPM – ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА И SMED – БЪРЗА ПРЕНАСТРОЙКА

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:
TPM – ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА И SMED – БЪРЗА ПРЕНАСТРОЙКА

или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването“
и „Как драстично да намалим времето за пренастройка?

Защо ТРМ и SMED?

 • Повредите във фирмата често Ви изненадват?
 • Чистотата на машините не е на желаното ниво и операторите не се грижат за тях?
 • Пренастройките отнемат прекалено много време? Или техниците ги правят по различен начин?
 • Допускат се много грешки и дефекти по време на пренастройка?
 • Имате големи разходи за резервни части и загуби от престои и накъсване на процеса?
 • По машините има множество малки аномалии и работата им не е стабилна?
 • Или просто искате да се запознаете със система за поддръжка на световно ниво и с методология за бързи пренастройки?

Какво е TPM?
Тотална продуктивна поддръжка съчетава традиционната практика в превантивната поддръжка с концепциите за тотален контрол на качеството и тотално ангажиране на персонала. Резултатът е иновативна система за поддръжка на оборудването, която оптимизира ефективността, елиминира повредите и промотира автономна поддръжка от операторите, чрез ежедневни дейности. TPM подобрява фирмената култура, тъй като се реализира чрез екипна работа на всички нива и във всички отдели – производство, поддръжка, инженеринг и пр. 

Какво е SMED?
SMED е един от най важните Лийн инструменти за елиминиране на разхищенията в производството чрез за намаляване времето за пренастройка. Традиционното производство залага на големи обеми еднородна продукция с малко разнообразие и по-редки пренастройки.  Но днес търсенето на клиентите в индустрията налагат да работим все по-малки обеми поръчки с все по-голямо разнообразие на продукти. С това общото време на престои на машините представлява голяма загуба на ефективност. SMED е съвременният отговор на това предизвикателство времето за извършване на пренастройка.

Основните цели на SMED са:

1.Да се намали времето за пренастройка до едноцифрено число (под 10 минути).
2.Да се изгради гладък поизводствен поток.
3.Да стане възможно да се сработи с по-малки поръчки.
4.Да се произвежда „Точно навреме“ съгласно клиентското търсене.
5.Да се елиминират разхищенията в процеса.

Чрез обучението:

 • Ще се запознаем по разбираем начин с методологията и стъпките на внедряване на TPM.
 • Ще разберем как можем да се справим с мръсотията и малките аномалии по машините.
 • Ще можем да калкулираме показателя „Цялостната ефективност на оборудването“ – ОЕЕ.
 • Ще разберем как се прави анализ на повредите.
 • Ще научим оригинален метод за визуално управление на резервните части без презапасяване.
 • Ще се запознаем по разбираем начин с методологията SMED;
 • Ще се запознаем с типичните проблеми по време на пренастройка;
 • Ще разберем как да направим пътна карта за внедряването на SMED;

Аудитория:
Собственици и висше ръководство. Производствен мениджмънт, мениджмънт на отделите по поддръжка и инженеринг, специалисти в сферата на производството  и поддръжката.

Използвани средства за обучение:
Презентация, включваща примери от българската и чуждестранна индустрия, тематични казуси,  дискусии с участниците.

Теми:

  • Въведение в TPM.
  • Автономна поддръжка. Основно състояние на машина. Фугаи. Стъпки в АП.
  • Планирана поддръжка. Видове. Показатели в поддръжката. Анализ „5 защо“ на повредите.
  • Фокусирано подобрение. Концепция. Структура на загубите. Показателят OEE.
  • Роля на останалите стълбове в ТРМ. Образование и обучение. Поддръжка на качеството. Контрол на новото оборудване. Безопасност, здраве и околна среда. TPM в офисите и администрацията. Стъпки за внедряване на ТРМ.
  • Методологията SMED.
  • Основни стадии в SMED.
 • Практическа симулация с анализ на процес на пренастройка съгласно методологията SMED.
Програмата:
Дата и място:
16-ти май, гр. Пловдив
Цена и отстъпки:
295 лв. без ДДС. Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник
Лектор:
Иван Иванов
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Тема и дата на обучението в гр. Пловдив *
Име и фамилия  *
Email  *
Телефонен номер *
Брой участници
Код за отстъпка
За партньори от Търговско-Промишлената камара - Пловдив
ЕИК
Политика за поверителност *
ЗАПИТВАНЕ ЗА ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ
Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *