Трансформация в машиностроително предприятие чрез 5S
Трансформация в машиностроително предприятие чрез 5S

Трансформация в машиностроително предприятие чрез 5S. Внедряването на 5S се реализира като проект, който съдейства за промяна при нашите клиенти. В машиностроенето, където различни машини и отделни работни места създават предизвикателна среда, натрупването на ненужни предмети и мръсотия често води до хаос. Без добре изградена система или практики по 5S, това може да доведе до неефективност и небезопасни условия на работа. Консултантите на Lean.bg, съдействаха на едно машиностроително предприятие да преодолее тези предизвикателства чрез успешното внедряване на 5S.

Преди 5S: ХАОС И МРЪСОТИЯ

Как Постигнахме Промяната

1. Подкрепа от Висшето Ръководство

Една от ключовите предпоставки за успеха на проекта бе ясната воля и подкрепа от страна на висшето ръководство. Те осигуриха всички необходими ресурси и активно подкрепиха всички етапи на внедряването.

Трансформация в машиностроително предприятие чрез 5S
Системна подреда на фрезери

 

2.Мотивация и Ангажираност на Екипите

Ръководителите на екипи и 5S зони показаха силно желание и мотивация за прилагане на подобренията. Всички работници активно участваха в процеса, което беше ключов фактор за успеха на проекта.

Процес на Внедряване

Формиране на 5S Екипи

В началото на проекта, ръководството създаде специален 5S ръководен екип. Заедно с тях разделихме предприятието на различни 5S зони и определихме лидери за всяка зона. Проведохме обучения за всички ръководители и оператори, за да осигурим яснота и последователност в прилагането на методологията.

Подредба на инструменти за настройка
Подредба на инструменти за настройка

Начални Одити и Задачи

Посетихме всички зони и извършихме начален одит с проверочен лист, стандартизиран от наша страна. Съвместно с лидерите определихме начални задачи за отстраняване на ненужните предмети и почистване на зоните.

Системна Подредба и Организация

В рамките на три месеца проведохме още три одита на всяка зона. Направихме и реализирахме за създаване на системи за подреждане и организация на инструментите и екипировката. Лидерите и операторите сами разработиха решения за оптимизиране на работните места. Те проектираха табла за инструменти, организация на лавици и други подобрения, а ръководството им осигури подкрепа за изработката.

Трансформация в машиностроително предприятие чрез 5S.
Организация на зъбни колела за настройка

Резултати и Ползи

С този проект предприятието постигна значителни подобрения в ефективността, чистотата и организацията на работните места. Внедряването на 5S увеличи производителността и подобри работната среда, което доведе до по-голямо удовлетворение сред служителите.

5S в машиностроително предприятие
5S в машиностроително предприятие

 

 

 

 

 

Готови ли Сте за Трансформация?

Ако и вие искате да трансформирате вашето предприятие и да постигнете по-добра ефективност и организация, свържете се с нас. Нашият екип от експерти ще ви помогне да внедрите 5S и други Lean методологии, за да постигнете изключителни резултати.
Ако се интересувате от систематизирано обучение по 5S  методологията – вижте тук.