Внедряване на TPM в пилотна линия

В голямо предприятие от металообработващата индустрия съвместно с мениджмънта работихме за внедряването на модула „Тотална продуктивна поддръжка“ (TPM).   В тази статия ще ви покажим някои детайли от работата в една от линиите, избрана като  „пилотна“. Първоначално ръководството ни покани с искане да съдействаме за „оптимизация на дейността по поддръжка с...

Издърпваща система и визуален мениджмънт

Примерът, който ще бъде разгледан се отнася за производство, което шие калъфи за подглавници за автомобили. Обемите, с които се работи са големи – около 20 хиляди на ден от 500 оператора. Преди въвеждането на издърпваща система хаоса в производствените линии създаваше много проблеми като: натрупване на огромно количество материали в...

Кан-бан в действие.

Във фирма за производство на автомобилни компоненти, консултирахме внедряване на Кан-бан системи. Чрез тях се целеше да се премине към „изтегляне“ на материалите и заготовките от предходните производствени звена и от склада на фирмата. Решението за използването на Кан-бан  беше продиктувано от  няколко проблема. Големият асортимент на продуктите и материалите...

5S в производството на пластмасови изделия.

Преди да се внедри 5 S в цеха нямаше системно подреждане и визуален мениджмънт. Лейаутът не беше изграден добре и въпреки наличието на някои маркировки, те не се спазваха. По работните места липсваха маркировките, които да означат разпределението на пространството. Навсякъде имаше хаос – малките инструменти и нужните материали за почистване на машините нямаха определени места. Всичко...

Резултати от лийн методологията в текстилния бранш

Резултати от лийн методологията в текстилния бранш Съществува мнение, че добри резултати чрез лийн методологията се постигат основно в машиностроенето и в автомобилната индустрия. Участваме в проект по внедряването на лийн инструментите в текстилния бранш. С нястоящия пост споделяме някои от междинните резултати. С тях се надяваме да преодолеем още оправдания на тема...

Комуникация

„Най-важната съставка във формулата на успеха е да умееш да се разбираш с хората.”                               Теодор Рузвелт   За да може да започнем внедряването на подхода Производство от Световна Класа трябва да познаваме тайните на успешната комуникация. Ако не...

Лидерство

Лидерството е задължително при внедряването на мащабен проект като Производство от Световна Класа. Знаейки това ние ви представяме основните му принципи по лесен и запомнящ се начин, чрез четири акронима. Прилагането на тези принципи ще ви позволи да стигнете до най-високото си ниво, докато помагате на вашата организация да увеличи печалбата си...

Мини Компании

Мини Компании е подход, който съдейства за промяната на индустриалната култура, чрез създаването на градивно състезание между малки екипи с общи цели. Подходът създава връзката между производството и администрацията. Всички стават съпричастни към производствените проблеми и помагат за бързото реализиране на предложенията за подобрение, идващи от операторите. Стартирането на проекта...

Kaizen

Kaizen – японска дума, която буквално преведeна означава промяна за “по-добро”. Ние наричаме Кайзен непрекъснато подобрение. Кайзените са необходими за прилагенето на всеки един от модулите на „Производство от световна класа„. Кайзените ни гарантират, че не спираме да се развиваме и подобряваме. С този модул ние целим внедряването на система...

TPM

Тотална продуктивна поддръжка (Total Productive maintenance)   ТРМ е система, създадена и развивана в Япония в продължение на няколко десетилетия. С първоначален фокус върху производството и машините, тя еволюира до програма, покриваща почти всички дейности в организацията. ТРМ се цели в: създаване на фирмена култура която да максимизира ефективността на...