Предстоящи обучения

Лийн в Администрацията
5S организация на работното място
TPM - Тотална Продуктивна Поддръжка
TPM – ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА И SMED – БЪРЗА ПРЕНАСТРОЙКА