Модули

Производство от Световна Класа

Производство от Световна Класа е продукт създаден от екипа на Лийн България, чиято основна цел е подобряване ефективността на производствените предприятия. Основните принципи около, които е изграден нашия продукт произлизат от т.н. „LEANWCM for the sait Manufacturing“ – стегнато производство, което представлява системен набор от инструменти, с цел постигане на съвършенство по отношение на ефективност, качество и организираност. Ние адаптирахме тези инструменти за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули в „ПСК – Производство от световна класа“.

Lean е управленски подход, който насочва и ограничава разхода на производствените ресурси

JIT

Just in time production или производство „Точно навреме“. 

5 S – Пет стъпки към организиране на работното място

Тотална продуктивна поддръжка (Total Productive maintenance) ТРМ е система, създадена и развивана в Япония

Kaizen – японска дума, която буквално преведeна означава промяна за “по-добро”.

Начинът да накараш хората да вършат работата е, като насърчиш състезателния дух. 

„Страхът, който изживяваш, когато се движиш по ръба на възможностите си, разширява пределите ти.

„Най-важната съставка във формулата на успеха е да умееш да се разбираш с хората.”