5S_Project_2

ПОДРЕДЕНО, ЧИСТО И ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

Лийн България ООД

Лийн България ООД е консултантска фирма с фокус върху подобряване ефективността на производствените предприятия. Нашият екип има голям опит в прилагане на т.н. „LEAN Manufacturing“ – стегнато производство. То представлява системен набор от инструменти, развивани няколко десетилетия от водещи световни фирми с цел постигане на съвършенство по отношение на ефективност, качество, организираност. В Лийн България адаптирахме тези инструменти за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули в проекта „ПСК – Производство от световна класа“. Чрез него целим да съдействаме на мениджмънта по пътя към познаване и прилагане на Lean инструментите за изграждане на едно по-добро производство.

Лийн България ООД

ДОБАВЯМЕ СТОЙНОСТ ЧРЕЗ НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

01

Мисия

Съдействаме за подобряване на производствената ефективност на нашите клиенти.

02

Визия

Да бъдем предпочитаният партньор на българската индустрия по прилагане на Лийн инструментите

03

Цели

да съдействаме на мениджмънта по пътя към познаване и прилагане на Lean инструментите за изграждане на едно по-добро производство.

Услуги

Лийн България ООД предлага услуги по усъвършенстване на производствената дейност. Нашето ноу-хау е свързано с разработения за българския пазар продукт „Производство от световна класа“. Основните ефекти след прилагането му са: оптимизация на производството, повишаване ефективността на труда, подобряване на подредбата и чистотата, постигане на върхово състояние на оборудването, подобряване на екипното взаимодействие и комуникация във фирмата.

Обучения

Лийн Мислене и производство „Точно навреме“
Лийн обучение с производствена симулация
Лийн в Администрацията
5S организация на работното място
TPM - Тотална Продуктивна Поддръжка
SMED - Бърза пренастройка
Инструменти за решаване на проблеми
Производство от Световна Класа

Производство от Световна Класа е продукт създаден от екипа на Лийн България, чиято основна цел е подобряване ефективността на производствените предприятия. Основните принципи около, които е изграден нашия продукт произлизат от т.н. „LEANWCM for the sait Manufacturing“ – стегнато производство, което представлява системен набор от инструменти, с цел постигане на съвършенство по отношение на ефективност, качество и организираност. Ние адаптирахме тези инструменти за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули в „ПСК – Производство от световна класа“.

Lean е управленски подход, който насочва и ограничава разхода на производствените ресурси

JIT

Just in time production или производство „Точно навреме“. 

5 S – Пет стъпки към организиране на работното място

Тотална продуктивна поддръжка (Total Productive maintenance) ТРМ е система, създадена и развивана в Япония

Kaizen – японска дума, която буквално преведeна означава промяна за “по-добро”.

Начинът да накараш хората да вършат работата е, като насърчиш състезателния дух. 

„Страхът, който изживяваш, когато се движиш по ръба на възможностите си, разширява пределите ти.

„Най-важната съставка във формулата на успеха е да умееш да се разбираш с хората.”