Услуги

Основните ефекти след прилагането му са: оптимизация на производството, повишаване ефективността на труда, подобряване на подредбата и чистотата, постигане на върхово състояние на оборудването, подобряване на екипното взаимодействие и комуникация във фирмата.

Екип