Резюмета на лийн проекти

Тотална продуктивна поддържка

Тотална продуктивна поддържка

„Медицинската наука“ за производствения организъм. ТРМ се цели в: създаване на фирмена култура която да максимизира ефективността на производствената система; практично организиране на производството за да се предетвратят загубите преди да са се появили, в рамките на целия жизнен цикъл на производствената система с оглед постигане на нула злополуки, нула…

Подреденост и чистота в производството?

Подреденост и чистота в производството?

5S е инструмент, чрез който се постига перфектна организация на работното място. 5S е важен инструмент за промяна на индустриалната култура. 5S е  „безмълвен информатор“ за отношението на компанията към качеството и всичко останало. Пример за 5S проект –  тук. Повече за 5S –  тук.