Резюмета на лийн проекти

Lean оптимизация на производството

Lean оптимизация на производството

„Точно навреме“ (Just in Time) в българско производство. Lean трансформация. Анализ, планиране, реализация, оптимизация на потоци. Резултати.   Проектът, който ще Ви представим цели да Ви запознае чрез реален пример с основните стадии, които включва внедряването на нашия модел – „Производство от световна класа“. Проектът се реализира в едно българско предприятие с масово производство, стартирайки…

Лийн проект в хранително-вкусовата промишленост

Лийн проект в хранително-вкусовата промишленост

На няколко места попадахме на коментари, че лийн инструментите не се прилагат в хранително-вкусовата индустрия (ХВП). Целта на статията е опровергаем тези твърдения и да споделим накратко ефектите, които могат да бъдат постигнати там. В средно голяма  фирма от ХВП, произвеждаща десертни блокчета започнахме проект за подобряване на организацията чрез лийн…

Кан-бан в действие

Кан-бан в действие

Кан-бан в действие.     Във фирма за производство на автомобилни компоненти, консултирахме внедряване на Кан-бан системи. Чрез тях се целеше да се премине към „изтегляне“ на материалите и заготовките от предходните производствени звена и от склада на фирмата.    Решението за използването на Кан-бан  беше продиктувано от  няколко проблема.   Големият асортимент…

Внедряване на TPM в пилотна линия

Внедряване на TPM в пилотна линия

Внедряване на Тотална продуктивна поддръжка (TPM) в пилотна линия   В голямо предприятие от металообработващата индустрия съвместно с мениджмънта работихме за внедряването на модула „Тотална продуктивна поддръжка“ (TPM).   В тази статия ще ви покажим някои детайли от работата в една от линиите, избрана като  „пилотна“.   Първоначално ръководството ни покани…

5S в производството на пластмасови изделия

5S в производството на пластмасови изделия

5S в производството на пластмасови изделия.   Преди да се внедри 5 S в цеха нямаше системно подреждане и визуален мениджмънт. Лейаутът не беше изграден добре и въпреки наличието на някои маркировки, те не се спазваха. По работните места липсваха маркировките, които да означат разпределението на пространството. Навсякъде имаше хаос – малките инструменти и нужните…

Какво се крие в затворените пространства?

Какво се крие в затворените пространства?

Хаос. Това най-често намираме, когато отворим затворените пространства. Или по-точно казано „скрити“, „невидими“. Хората сме склонни това, което не искаме или не можем да вкараме в ред да го крием. За това удобно ни улесняват различните видове затворени пространства – шкафове, чекмеджета, куфари, цели стаи и труднодостъпни складове в производствата.…

Кан Бан в текстилната индустрия

Кан Бан в текстилната индустрия

Примерът, който ще бъде разгледан се отнася за производство, което шие калъфи за подглавници за автомобили. Обемите, с които се работи са големи – около 20 хиляди на ден от 500 оператора. Преди въвеждането на издърпваща система хаоса в производствените линии създаваше много проблеми като: натрупване на огромно количество материали в…

Кан-бан

Кан-бан

улеснява планирането, подобрява комуникацията между отдел производство и отдел логистика, намалява суровия материал в производствените участъци намалява междуоперационните запаси съкръщава времето без добавена стойност лесно се разбира от всички нива в организацията. Повече за проекта – тук.

Lean създава поток…

Lean създава поток…

В много фирми производственият поток е ограничен и запречен. Често производствената структура (layout) не e добре обмислена и създава проблеми с придвижването на сериите. Операциите не са балансирани и се получават натрупвания преди тесните места.  Липсата на добри практики в планирането, налага чести промени, които много трудно се координират с всички звена…

Тотална продуктивна поддържка

Тотална продуктивна поддържка

„Медицинската наука“ за производствения организъм. ТРМ се цели в: създаване на фирмена култура която да максимизира ефективността на производствената система; практично организиране на производството за да се предетвратят загубите преди да са се появили, в рамките на целия жизнен цикъл на производствената система с оглед постигане на нула злополуки, нула…