Тотална продуктивна поддържка

Тотална продуктивна поддържка

“Медицинската наука” за производствения организъм. ТРМ се цели в: създаване на фирмена култура която да максимизира ефективността на производствената система; практично организиране на производството за да се предетвратят загубите преди да са се появили, в рамките на целия жизнен цикъл на производствената система с оглед постигане на нула злополуки, нула…