Добавяме стойност чрез непрекъснато подобряване на производствената ефективност


Модули:Лийн България ООД Лийн България ООД е консултантска фирма с фокус върху подобряване ефективността на производствените предприятия. Нашият екип има голям опит в прилагане на т.н. „LEAN Manufacturing“ – стегнато производство. То представлява системен набор от инструменти, развивани няколко десетилетия от водещи световни фирми с цел постигане на съвършенство по отношение на ефективност, качество, организираност. В Лийн България адаптирахме тези инструменти за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули в проекта „ПСК - Производство от световна класа“. Чрез него целим да съдействаме на мениджмънта по пътя към познаване и прилагане на Lean инструментите за изграждане на едно по-добро производство.
Визия и мисия

Samples from Our Projects

Вдясно можете да видите като примери части от реализирани наши проекти. С тяхна помощ ще придобиете представа каква трансформация може да се случи след внедряване на „Производство от световна класа“

Услуги

Кан-бан в действие.     Във фирма за производство на автомобилни компоненти, консултирахме внедряване на Кан-бан системи. Чрез тях се целеше да се премине към „изтегляне“ на материалите и заготовките от предходните производствени звена и от склада на фирмата.    Решението за използването на Кан-бан  беше продиктувано от  няколко проблема.   Големият асортимент…

“Точно навреме” (Just in Time) в българско производство. Lean трансформация. Анализ, планиране, реализация, оптимизация на потоци. Резултати.     Проектът, който ще Ви представим цели да Ви запознае чрез реален пример с основните стадии, които включва внедряването на нашия модел – “Производство от световна класа”. Проектът се реализира в едно българско предприятие с масово производство,…

5S в производството на пластмасови изделия.   Преди да се внедри 5 S в цеха нямаше системно подреждане и визуален мениджмънт. Лейаутът не беше изграден добре и въпреки наличието на някои маркировки, те не се спазваха. По работните места липсваха маркировките, които да означат разпределението на пространството. Навсякъде имаше хаос – малките инструменти и нужните…

Training and Seminars

Чрез обученията и семинарите целим да запознаем българската индустрия с възможностите на Лийн инструментите

Обучения

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

  Фирмените обучения се провеждат по предварително искане от клиента. Имаме възможност да направим предварително безплатно посещение, за да се запознаем с фирмата, с нейното производство и с предизвикателствата пред мениджмънта.    На тази база можем да променим програмите и продължителността на обученията по съответните модули така, че да са фокусирани върху…

    Семинарите са публични и представляват кратко (2-3 часа) представяне на всички модули на “Производство от световна класа”.   Чрез тях целим да се постигне начално запознаване на участниците с принципите и инструментите на Лийн методологията.   Подходящи са за мениджъри, инженери и ръководители от средно ниво в производствените предприятия. Чрез участието…

Clients