Обучение по Тотална продуктивна поддръжка

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА – TPM

или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването“

 

Защо тотална продуктивна поддръжка?

 • Повредите във фирмата често Ви изненадват?
 • Чистотата на машините не е на желаното ниво?
 • Имате големи разходи за резервни части и загуби от престои и накъсване на процеса?
 • Постоянно чувате оправдания за всякакви проблеми със състоянието на оборудването?
 • Новите машини идват със „старите“ проблеми?
 • По машините има множество малки аномалии и работата им не е стабилна?
 • Искате да изградите чувство на добър стопанин към машините у персонала?
 • Или просто искате да се запознаете с една система за поддръжка на световно ниво и да я съпоставите с вашата практика?

Какво е TPM?
Тотална продуктивна поддръжка съчетава традиционната практика в превантивнатаподдръжка с концепциите за тотален контрол на качеството и тотално ангажиране на персонала. Резултатът е иновативна система за поддръжка на оборудването, която оптимизира ефективността, елиминира повредите и промотира автономна поддръжка от операторите, чрез ежедневни дейности. TPMподобрява фирмената култура, тъй като се реализира чрез екипна работа на всички нива. Включват се всички отдели – производство, поддръжка, инженеринг и пр. и всички служители – от ръководството до цеховите опрератори, всеки има роля в подобренията във фирмата. (Повече за TPM – тук)TPM_1png

Чрез обучението:

 • Ще се запознаем по разбираем начин с методологията и стъпките на внедряване на TPM.
 • Ще разберем как можем да се справим с мръсотията и малките аномалии по машините.
 • Ще знаем как се систематизира подобрението на ефективността.
 • Ще можем да калкулираме показателя „Цялостната ефективност на оборудването“ – ОЕЕ.
 • Ще видим какво включва една програма по превантивна поддржъка.
 • Ще видим практически примери за внедряване на TPM в български и чуждестранни предприятия.
 • Ще можем да правим анализ на повредите.
 • Ще научим оригинален метод за визуално управление на резервните части без презапасяване.

Аудитория:
Собственици и висше ръководство. Производствен мениджмънт, мениджмънт на отделите по поддръжка и инженеринг, специалисти в сферата на производството  и поддръжката.

Използвани средства за обучение:
Презентация, включваща примери от българската и чуждестранна индустрия, тематични казуси,  дискусии с участниците.

Теми:

 • Въведение в TPM.
 • Автономна поддръжка. Основно състояние на машина. Фугаи. Стъпки в Автономна поддръжка.
 • Планирана поддръжка. Видове. Показатели в поддръжката. Анализ „5 защо“ на повредите.
 • Фокусирано подобрение. Концепция. Структура на загубите. Показателят OEE.
 • Образование и обучение. Матрица на уменията. Техниката „урок в една точка“.
 • Поддръжка на качеството. Контрол на новото оборудване. Безопасност, здраве и околна среда. TPM в офисите и администрацията.
 • Стъпки за внедряване на ТРМ.

Програма:
Можете да изтеглите програмата от тук: pdf

Дата и място на провеждане:
Публичното обучение ще се проведе в гр. Пловдив, на 14-ти май.

За обучение на място във вашата фирма, моля свържете се с нас по е-мейл, или ползвайте контактната форма тук.

Цена и отстъпки:
Цената за участие е 265 лв. без ДДС и покрива участие в обучението, кафе паузи, обяд.

Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.
На преминалите обучението издаваме сертификат.

КОНТАКТ С НАС

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ВСИЧКИ ОБУЧЕНИЯ от курса „ПСК – Производство от световна класа“

TPM_we_all_care_1