ЕЖЕДНЕВНО УПРАВЛЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ТЕМА: „ЕЖЕДНЕВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (SHOPFLOOR MANAGEMENT – SFM)
И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ (PROBLEM SOLVING TOOLS -PST)“

или „ Как да откриваме и да се справяме с първопричините на проблемите?
Как подобрението на резултатите да става ежедневно?“

 

С какво са важни тези инструменти?

 • Проблемите ни изненадват и нямаме подход за решаването им?
 • Колегите не правят разлика между „решаване“ и „закърпване“ на проблем?
 • Не стигаме до първопричината за проблема и се повтарят  стари и вече решени проблеми?
 • В производството нямаме видимост на показатели, цели и текущи проблеми?
 • Трудно правим връзка между проблемите и постигането на целите?
 • Или просто искаме да разберем как се създава структуриран подход за решаване на проблемите обвързан с ежедневното управление?

(Проблеми)

Какво представляват Инструментите за решаване на проблеми (Problem Solving Tools – PST)?
Решаването на проблемите е процес, който цели да изкорени проблемите. За да се постигне това е нужно да се справим с т.н. „първопричини“. Често в ежедневието не се фокусираме на първопричините а на последствията и вместо да решим проблема просто го „закърпваме“ с надежда да не се появи отново. Лийн инструментите ни помагат да изградим структуриран процес фокусиран върху причините, а не върху следствията за проблема.

Какво представлява Ежедневното управление на производството (Shopfloor management – SFM)?
Ежедневното управление на производството (SFM) е основен инструмент в производствената система. Той гарантира и прилагането на опита от решаване на проблеми и добрите практики в производството и ги оформя в стандарти.  Чрез него се осигурява визуално представяне на текущите резултати на всички нива на управление на производството, както и се създава структуриран в различни нива процес на решаване на проблемите. Резултатите от работата стават видими за всички – от операторите до висшето ръководство на ежедневна база, и се създава процес на ескалация на проблемите при нужда. Съдейства се малките проблеми да се решават на по-ниско ниво и да не стигат до ръководството.

Чрез обучението:

 • Ще разберем разликата между причина и следствие, както и между „решаване“ и „закърпване“ на проблем.
 • Ще научим как да стигаме до първопричината чрез 2 основни метода.
 • Ще видим цялостен подход за разрешаване на проблеми от дефинирането на проблем до стандартизиране на решения за превенция на повторна поява.
 • Ще разберем как да съзадем екипна структура за преглед и анализ на текущи производствени резултати и репортинг на проблеми.
 • Ще се запознаем сметодите за визуализация на резултатите на различните нива на управление.
 • Ще проиграем в производствена симулация процеса на решаване на проблеми и подобряване на произвоствените резултати

Аудитория:
Собственици и висши менджъри. Ръководители от всички нива в производствени, поддържащи и инженерни отдели (мениджъри, н-к смени, екипни лидери). Производствени технолози, специалисти в сферата на организацията на производството, поддръжката, изграждането на работните места.

Използвани средства за обучение:
Презентация, включваща примери от българската индустрия, тематични игри, разработване на казуси, филм, дискусии с участниците.

Теми:

  • Разлика между „Закърпване“ на проблеми и решаване на проблеми.
  • Цикълът PDCA. Стъпките при решаване на проблеми
  • Методът – Диаграма „Причина – следствие“ (4М)
  • Методът – „5 Защо?“
  • Основи на Ежедневното управление на производството.
  • Показателите за ежедневно управление на производството. Визуализация.  За какво служат KPI-те. Примери.
  • Производствени срещи. Каскаднен принцип на срещите. Дневен ред, правила за комуникация и роли
  • Етапи за въвеждането на Ежедневно управление на производството
  • Производствена симулация „Да вървим напред!“ – практическо въвеждане на Ежедневно управление на производството.

Програма:
Можете да изтеглите програмата от тук: pdf

Дата и място на провеждане:
Публичното обучение ще се проведена на 30-ти май в гр. Пловдив, в сградата на Търговско-Промишлена Камара – ул. Самара № 7, етаж 2, зала „Самара“. Началото е от 10:00 часа, моля заповядайте в 9:45 за регистрация.

Цена и отстъпки:

Цената за участие е 295 лв. без ДДС и покрива участие в обучението, кафе паузи, обяд.

Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.

Отстъпка 5% за партньори на Търговско-Промишлената Камара Пловдив.

На преминалите обучението издаваме сертификат.

Плащане по банков път:

IBAN: BG82FINV91501016365620, BIC: FINVBGS

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ