Лийн обучение с производствена симулация

ТЕМА: Лийн обучение с производствена симулация

или „Как да изградим производство „Точно навреме“, прилагайки лийн принципите?“

 

Защо Лийн принципи и Производство „точно навреме“?

 • Изпълнението на поръчките Ви често закъснява?
 • Затрупвате се с различни видове заготовки и материали, а други често не достигат?
  Before_Project_JIT_1
 • Имате голям обем незавършено производство в лините?
 • Недобра комуникация между планиране, логистика и производствени звена?
 • Понижена производителност на труда?
 • Лошо състояние на материалните потоци?
 • Не вярвате в практическото приложение на лийн принципи и инстнументи?
 • Или просто искате да видите практическото приложение на японският метод „Точно навреме“ в български индустриална среда?

Какво е Лийн мислене и какво е Производство „точно навреме“?

Лийн е бизнес философия, целяща да даде нов смисъл на организацията на фирмите за да се постигне максимална стойност за клиента при елиминиране на вътрешните „разхищения“ в процесите.

Терминът „точно навреме“ е един от стълбовете на Производствената система на Тойота. Той обединява традиционни методи за организация заедно с нови оригинални техники (Канбан, клетъчно производство, нивелиране, бърза пренастройка и мн. др). Чрез тях „Точно навреме“ постига висока производителност на труда, малък обем незавършено производство, кратък цикъл от поръчка до готова продукция. (Повече за производство „точно навреме“ – тук)

Чрез обучението:

 • Ще се запознаем с 5-те принципа в лийн мисленето,
 • Ще се научим да разпознаваме 7-те вида „разхищения“ в производството,
 • Ще се запознаем по разбираем начин с основните техники на производството „точно навреме“,After_Project_JIT_1
 • Чрез практическата симулация ще приложим принципите в производствена система и ще анализираме ефектите от тях,
 • Ще разберем ползите от добрата организация на материалните потоци,
 • Ще видим практически примери за внедряване на „точно навреме“ в български предприятия,
 • Ще научим как може да изградим Канбан система за „изтегляне“ на материалите в процеса,
 • Ще разберем ефектите върху производителността на труда на клетъчно производство и как се изгражда то.

Аудитория:
Собственици и директори на индустриални предприятия, производствени ръководители от различните нива (мениджъри, н-к смени, екипни лидери), производствени инженери, технолози, както и на всички специалисти в сферата на ефективността на производството и управлението на материалните потоци.

Използвани средства за обучение:
Презентация, игра – симулация, примери от българската индустрия, видео клипове, дискусии с участниците.

Теми:

 • Принципи в Лийн методологията
 • 7 -те загуби според Лийн
 • Играта „Защо да лазим, когато можем да летим?“
 • Карта на потоците с добавена стойност – VSM (Value Stream Mapping).
 • Анализ на „излишъците“ и текуща VSM. Бъдеща VSM.
 • Циклично и тактово време в Lean методологията.
 • Производствен поток и клетъчно производство.
 • Едноелементен поток спрямо партидно придвижване на незавършеното производство.
 • Стандартизирани операции.
 • Издръпващи срещу избутващи системи. Канбан.
 • Производствено нивелиране.

Програма:
Можете да изтеглите програмата от тук: pdf
Можете да изтеглите съдържанието на играта от тук:  pdf 

Дата и място на провеждане:
Публичното обучение ще се проведе в гр. Пловдив, на 16/17-ти април.
За обучение на място във вашата фирма, моля свържете се с нас по е-мейл, или ползвайте контактната форма тук.

Цена и отстъпки:
Цената за участие е 465 лв. без ДДС и покрива участие в обучението, кафе паузи, обяд.

Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.
На преминалите обучението издаваме сертификат.

КОНТАКТ С НАС

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ВСИЧКИ ОБУЧЕНИЯ от курса „ПСК – Производство от световна класа“