Лийн в Администрацията

ТЕМА: „Лийн в Администрацията“

или „Ефективни бизнес процеси, представени чрез забавна симулация“

 

Защо Лийн в Администрацията?

 • Основният фокус за подобрения е само в производството.

  http://lean.bg/wp-content/uploads/2023/02/Lean-administration-before.png

  Административни процеси ПРЕДИ

 • Останалите процеси не се анализират и липсва връзка между тях.
 • Не знаем как да търсим загубите/разхищенията в административните процеси.
 • Искате да знаете какви са методите и процедурите за подобряване на административните процеси.

Какво е Лийн в Администрацията?
Лийн в Администрацията е адаптиране на доказаните методи на Лийн производство към специфичните изисквания на административните процеси. Или оптимизиране на всички дейности, чрез премахване на разхищенията. Премахването на разхищенията започва с анализ на всяка стъпка от процеса. Инструментите за анализ са подобни  на тези, които се използват за анализ на производствените процеси. Основната цел е  опростяване и премахване на излишните дейности, и създаване на прозрачен процес, който се контролира и измерва, чрез добре визуализирани показатели.
 

Чрез обучението:

 • Ще се запознаем с 8-те разхищения в административните

  Административни процеи СЛЕД

  процеси;

 • Ще разберем какви са методите и инструментите за анализ;
 • Ще научим кои са 6-те отличителни черти на ефективните процеси;
 • Ще изиграем забвна игра, в която ще симилираме административните процеси и ще имаме за цел да ги подобрим в няколко етапа, чрез изполване на вече наученото.

Аудитория:
Собственици и висши менджъри. Ръководители от всички нива в сферата на услугите и производствата. 

Използвани средства за обучение:
Презентация, дискисии и симулациионна игра.

Теми:

  • Връзка между Лийн производство и Лийн администрация.
  • 8-те разхищение в административните процеси.
  • Методи и инструменти за анализ на административните процеи
  • Характеристика на ефективните процеси и процедури
  • Симулационна игра

Програма:
Можете да изтеглите програмата от тук: pdf

Дата и място на провеждане:
Публичното обучение ще се проведена на 6-ти юни в гр. Пловдив, в сградата на Търговско-Промишлена Камара – ул. Самара № 7, етаж 2, зала „Самара“. Началото е от 10:00 часа, моля заповядайте в 9:45 за регистрация.

Цена и отстъпки:

Цената за участие е 295 лв. без ДДС и покрива участие в обучението, кафе паузи, обяд.

Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.

Отстъпка 5% за партньори на Търговско-Промишлената Камара Пловдив.

На преминалите обучението издаваме сертификат.

Плащане по банков път:

IBAN: BG82FINV91501016365620, BIC: FINVBGS

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ