Ефективна комуникация

ТЕМА: „ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ“

или „Как да влияем на хората около нас?“

 

Защо Ефективна комуникация?

 • Използвайки различни комуникационни канали, вие изразявате своите чувства, мисли, емоции, желания, но не винаги получавате желания резултат.
 • Когато трябва да представите своята теза на подчинени, ръководство или колеги, често ви се случва да останете неразбрани и цялата ви енергия и желание за действия изчезва.
 • Имате амбиция да се развивате в кариерата и да изкачвате стълбата на йерархията, но все нещо ви пречи да направите крачката нагоре.
 • Имате екип, който ръководите, но не постигате желаните таргети и ръководството обвинява вас.

Чрез обучението:

 • Ще се запознаете в дълбочина с принципите на ефективната междуличностна и организационна комуникация.
 • Ще разберете как можете да влияете директно върху хората около вас и това да ви носи резултат.
 • Ще преоткриете задаването на въпроси.
 • Използвайки наученото ще промените професионалния си и личен живот в посоката, за която мечтаете.
 • С лекота ще можете да водите открити разговори с по-висше стоящи, без да изпитвате притеснение.
 • След обучението ще бъдете по-уверени, по-спокойни и по-знаещи за това как да се справяте с ежедневните си предизвикателства.

Аудитория:
Собственици и висши менджъри. Производствени мениджъри, н-к цехове, бизнес юнит мениджъри, технолози, ЧР специалисти, търговци и всички останали, които искат да подобрят комуникацията си в професионален и личен план.

Използвани средства за обучение:

Обучението е базирано на принципа „учене чрез преживяване“ като се използват предимно интерактивни методи за обучение (упражнения, симулации, групови дискусии), както и презентации.

Теми:

  • Запознаване и очертаване на основните комуникационни проблеми.
  • Изграждане на защитена среда за максимална ефективност.
  • Кривата на Гаус!
  • Защо хората са различни и защо това е хубаво?
  • Как да намерим общ език с всички наши колеги и как това ще помогне на самите нас?
  • Ефективно говорене и предаване на послания.
  • Активно слушане и изграждане на позитивни взаимоотношения.
  • Вербална, невербална и паравербална комуникация – разчитаме ли ги правилно?
  • Кога и как да ги използваме, за да влияем на екипа си.
  • и много други, които са описани в програмата отдолу.

Програма:
Можете да изтеглите програмата от тук: pdf

Дата и място на провеждане:
Публичното обучение ще се проведена на 13-ти юни в гр. Пловдив, в сградата на Търговско-Промишлена Камара – ул. Самара № 7, етаж 2, зала „Самара“. Началото е от 10:00 часа, моля заповядайте в 9:45 за регистрация.

Цена и отстъпки:

Цената за участие е 295 лв. без ДДС и покрива участие в обучението, кафе паузи, обяд.

Отстъпка 10% при записване на повече от 1 участник от една фирма.

Отстъпка 5% за партньори на Търговско-Промишлената Камара Пловдив.

На преминалите обучението издаваме сертификат.

Плащане по банков път:

IBAN: BG82FINV91501016365620, BIC: FINVBGS

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ