ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

„ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА“

 

WCM for the sait
• Ако изпълнението на поръчките закъснява.
• Ако производителността на труда е ниска за сметка на излишни движения, кръстосани потоци и пр.
• Ако имате голям обем незавършено производство, ангажиращо много средства.
• Ако искате да се справите с хаоса и мръсотията по работните места.
• Ако има недобра комуникация между производство, планиране, логистика и това затруднява потока на материалите и поръчките.
• Ако искате машините да се поддържат във върхово състояние.
• Или просто искате да разберете с практически примери от български предприятия как се прилагат японските методи за производствено съвършенство,

Екипът на Лийн България ООД, в рамките на семинара „ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА“ ще ви запознае с модулите на т.н. Lean Manufacturing (стегнато производство).

В него ще видим как на практика може да се съчетае японският опит в индустрията с даденостите на българската среда. Посещаването на отделни модулии, които ви интересуват, ще ви помогне да фокусирате усилията за подобрение във вашата фирма. А посещавайки целия курс ще придобиете цялостна представа за всичко необходимо на едно производство да бъде от Световна класа.

Лекторите и консултантите на фирмата имат 10 години опит в прилагането на Lean инструментите в автомобилната, текстилната, преработващата индустрия и в металургията. Създатели са на продукта „Производство от световна класа“.

Обучения през април и май 2019 г.
ДАТА и МЯСТО ТЕМИ
16/17-ти
април
Пловдив
ЛИЙН ОБУЧЕНИЕ С ПРОИЗВОДСТВЕНА СИМУЛАЦИЯ
или „Как да изградим производство „Точно навреме“, прилагайки лийн принципите?
“  (линк)
18-ти
април
Пловдив 
5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
или „Как да се справим с хаоса във фирмата?“ (линк)
14-ти
май
Пловдив  
ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА – TPM
или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването?“ (линк)
15-ти
май
Пловдив  
SMED – Бърза пренастройка
или „Как драстично да намалим времето за пренастройка? (линк)
16-ти
май
Пловдив  
ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
или „Как да откриваме и да се справяме с първопричините на проблемите? (линк)

В нашите обучения съчетаваме мини презентации по основните материали с практически занимания, игри и симулации за да се тестват лийн инструментите и тяхната практическа полезност.