Лийн проект в хранително-вкусовата промишленост

Лийн проект в хранително-вкусовата промишленост

Лийн проект в хранително-вкусовата промишленост

На няколко места попадахме на коментари, че лийн инструментите не се прилагат в хранително-вкусовата индустрия (ХВП). Целта на статията е опровергаем тези твърдения и да споделим накратко ефектите, които могат да бъдат постигнати там.

В средно голяма  фирма от ХВП, произвеждаща десертни блокчета започнахме проект за подобряване на организацията чрез лийн инструментите. Фирмата е сравнително млада – на около 5 години, произвежда иновативен продукт и бързо се разраства.

Досега не бе отделяно голямо внимание на ефективността на производството. Видимо линиите създаващи добавена стойност не бяха балансирани добре, от което се получаваха моментни натрупвания на незавършено производство, непълно натоварване на операторите, забавяне и недостиг на някои материали, водещо до престои на линията и на хората в цеха.

Team_1.2

Екипът планира подобрения в подовия план (layout) на пилотната линия.

Проекта включи:

 • анализ на потоците и на времената на операциите;
 • подобряване на подовия план на производството;
 • балансиране на натовареността на операторите;
 • създаване на издърпващи системи (кан-бан)  за основни материали и заготовки;
 • 5S по отделните работни места.
20151103_163815_111_03

Карта на потоците с добавена стойност VSM в предприятието. Нанесени са и Кайзен – точките от VSM уоркшопа.

Характерно тук е, че тези инструменти бяха синхронизирани със санитарните изисквания типични за отрасъла.

По думите на производствения мениджър основните ефекти от приложението на лийн инструмените в предприятието са следните:

 • „Постигнахме много добра поточност на продуктите – елиминирахме излишните разнасяния на материали из помещенията.
 • В моделната линия подобрихме производителността на труда с около 20%. В пакетажната дейност подобрението е в същите граници.
 • Въвеждането на Кан-бан при заготвените материали ни помогна много
  Kan-ban_HVP_2

  Кан-бан за заготвени материали в хранително-вкусовата промишленост

  за посигуряване на суровини по всяко време без презапасяване и без нарушаване на санитарните изисквания. Вече няма нужда да се спира производството за да се правят заготовки, а от друга страна не държим голям запас от тях.

 • Работа в такт. Убедихме се, че е възможно да се постигне по-добра производителност на труда при синхронизирана работа, дори при по-ниска скорост на машините.
 • Подредихме и организирахме складовете.
 • Прецизирахме количеството суровини и материали на склад. Преди се случваше да оставаме без основни материали и да спираме работа, тъй като срокът на доставка е 3 месеца. Сега с лийн инструментите определихме моментите кога да поръчаме материали за склада, така че да не се презапасяваме и там.
 • 5S ни помогна да сме по-подредени  и организирани.“

С това се надяваме, да сме убедили колегите от ХВП, че тя като възможности за подобрение и приложение на лийн инструментите не е много по-различна от останалите в т.ч. автомобилната индустрия.