Добавяме стойност чрез непрекъснато подобряване на производствената ефективност


Модули:Лийн България ООД Лийн България ООД е консултантска фирма с фокус върху подобряване ефективността на производствените предприятия. Нашият екип има голям опит в прилагане на т.н. „LEAN Manufacturing“ – стегнато производство. То представлява системен набор от инструменти, развивани няколко десетилетия от водещи световни фирми с цел постигане на съвършенство по отношение на ефективност, качество, организираност. В Лийн България адаптирахме тези инструменти за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули в проекта „ПСК - Производство от световна класа“. Чрез него целим да съдействаме на мениджмънта по пътя към познаване и прилагане на Lean инструментите за изграждане на едно по-добро производство.
Визия и мисия

Примери от наши проекти

Вдясно можете да видите като примери части от реализирани наши проекти. С тяхна помощ ще придобиете представа каква трансформация може да се случи след внедряване на „Производство от световна класа“

Услуги

Кан-бан в действие.     Във фирма за производство на автомобилни компоненти, консултирахме внедряване на Кан-бан системи. Чрез тях се целеше да се премине към „изтегляне“ на материалите и заготовките от предходните производствени звена и от склада на фирмата.    Решението за използването на Кан-бан  беше продиктувано от  няколко проблема.   Големият асортимент…

„Точно навреме“ (Just in Time) в българско производство. Lean трансформация. Анализ, планиране, реализация, оптимизация на потоци. Резултати.     Проектът, който ще Ви представим цели да Ви запознае чрез реален пример с основните стадии, които включва внедряването на нашия модел – „Производство от световна класа“. Проектът се реализира в едно българско предприятие с масово производство,…

5S в производството на пластмасови изделия.   Преди да се внедри 5 S в цеха нямаше системно подреждане и визуален мениджмънт. Лейаутът не беше изграден добре и въпреки наличието на някои маркировки, те не се спазваха. По работните места липсваха маркировките, които да означат разпределението на пространството. Навсякъде имаше хаос – малките инструменти и нужните…

Обучения и семинари

Чрез обученията и семинарите целим да запознаем българската индустрия с възможностите на Лийн инструментите

Обучения

„ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА“   • Ако изпълнението на поръчките закъснява. • Ако производителността на труда е ниска за сметка на излишни движения, кръстосани потоци и пр. • Ако имате голям обем незавършено производство, ангажиращо много средства. • Ако искате да се справите с хаоса и мръсотията по работните места. • Ако…

  Фирмените обучения се провеждат по предварително искане от клиента. Имаме възможност да направим предварително безплатно посещение, за да се запознаем с фирмата, с нейното производство и с предизвикателствата пред мениджмънта.    На тази база можем да променим програмите и продължителността на обученията по съответните модули така, че да са фокусирани върху…

    Семинарите са публични и представляват кратко (2-3 часа) представяне на всички модули на „Производство от световна класа“.   Чрез тях целим да се постигне начално запознаване на участниците с принципите и инструментите на Лийн методологията.   Подходящи са за мениджъри, инженери и ръководители от средно ниво в производствените предприятия. Чрез участието…

клиенти